Έρευνα PISA (ΟΟΣΑ): Στην ομάδα με τις χαμηλότερες επιδόσεις οι Έλληνες μαθητές

Έρευνα PISA (ΟΟΣΑ): Στην ομάδα με τις χαμηλότερες επιδόσεις οι Έλληνες μαθητές
Μαθητές συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής , Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Λύκεια με πρώτο μάθημα την Νέα Ελληνική Γλώσσα. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στην Ελλάδα, η πτώση της βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΟΣΑ τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2022, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα, όπως και σε όλους τους προηγούμενους κύκλους. 

Η έρευνα, που επιγράφεται «PISA 2022 – Volume III: Creative Minds, Creative Schools» είχε ως κύριο γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά, ενώ οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση Κειμένου και το νέο πεδίο Δημιουργική Σκέψη αποτελούσαν τα δευτερεύοντα αντικείμενα της αξιολόγησης.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στην κύρια έρευνα 6.578 μαθητές γεννημένοι το 2006, από 242 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ) όλης της χώρας.

Να σημειωθεί πως οι μαθητές της PISA είναι ηλικίας μεταξύ 15 ετών και 3 μηνών έως 16 ετών και 2 μηνών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 6 χρόνια τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του τύπου του ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αν παρακολουθούν πλήρη ή μερική φοίτηση, αν παρακολουθούν ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προγράμματα, και αν φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή σε ξένα σχολεία εντός της εκάστοτε χώρας. 

Ελεύθερη πτώση

Η Ελλάδα στο PISA 2022 κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών που σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στα Μαθηματικά, την Κατανόηση Κειμένου και τις Φυσικές Επιστήμες. Συγκεκριμένα κατατάσσεται στην 44η θέση στα Μαθηματικά με επίδοση 430, στην 41η θέση στην Κατανόηση Κειμένου με επίδοση 438 και στην 44η θέση στις Φυσικές Επιστήμες με επίδοση 441.

Στην Ελλάδα, η πτώση της βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία για τα Μαθηματικά είναι χαμηλότερη κατά 21 μονάδες και για την Κατανόηση Κειμένου κατά 19 μονάδες, σε σχέση με το 2018. Όμως, υπάρχει πτώση 11 μονάδων και στις Φυσικές Επιστήμες.

Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η πτώση της βαθμολογίας για την Ελλάδα είναι 9 μονάδες στα Μαθηματικά, 12 μονάδες στην Κατανόηση Κειμένου και 21 μονάδες στις Φυσικές Επιστήμες.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο το 13,7% των μαθητών τους επιτυγχάνουν επιδόσεις που τους κατατάσσουν στα επίπεδα 5 ή 6, τα οποία αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα στις κλίμακες εγγραμματισμού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Αντίθετα, κατά μέσο όρο το 16,4% των μαθητών στις χώρες του ΟΟΣΑ κατατάσσονται χαμηλότερα από το Επίπεδο 2. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι 3,9% για τους μαθητές οι οποίοι επιτυγχάνουν επιδόσεις που τους κατατάσσουν στα επίπεδα 5 ή 6 και 25, 7% για τους μαθητές οι οποίοι κατατάσσονται χαμηλότερα από το Επίπεδο 2.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε ό,τι αφορά τη Δημιουργική Σκέψη, η Ελλάδα σημείωσε βαθμολογία 27 (με το 60 να είναι το «άριστα»), καταγράφοντας την ίδια επίδοση με την Κόστα Ρίκα και την Ουκρανία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 33. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση από τις συνολικά 64 περιοχές που συμμετείχαν στο τεστ Δημιουργικής Σκέψης. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η PISA αξιολογεί τη δημιουργική σκέψη των μαθητών.

Απογοήτευση προκαλούν΄και τα στοιχεία που δείχνουν και το πώς αξιολογούν οι Έλληνες μαθητές την ενθάρρυνση που δέχονται από τους δασκάλους τους ως προς τη δημιουργική σκέψη, δείχνοντας πως οι μαθητές μας δεν αισθάνονται πως έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Οι καλύτεροι 

Η Σιγκαπούρη πέτυχε σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από όλες τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες και στα τρία γνωστικά αντικείμενα. 

Στα Μαθηματικά, έξι Ασιατικές χώρες –η Σιγκαπούρη, το Μακάο (Κίνα), η Ταϊπέι (Κίνα), το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία και η Κορέα– πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Από τις χώρες της Ευρώπης, τις υψηλότερες επιδόσεις πέτυχαν η Εσθονία, η Ελβετία και η Ολλανδία.

Ίσες ευκαιρίες 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι μαθητές που προέρχονται από ευνοϊκό κοινωνικοοικονομικό-πολιτισμικό περιβάλλον πέτυχαν, κατά μέσο όρο, βαθμολογία κατά 93 μονάδες υψηλότερη στα Μαθηματικά από τους μαθητές που προέρχονται από μη-ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Να σημειωθεί ότι η διαφορά στις επιδόσεις στα Μαθηματικά, η οποία οφείλεται στο κοινωνικο-οικονομικό-πολιτισμικό περιβάλλον, έχει παραμένει σταθερή στις 51 από τις 68 χώρες/οικονομίες που έχουν έγκυρα δεδομένα για το 2022. Η διαφορά αυτή μεγάλωσε σε 12 χώρες/οικονομίες και μειώθηκε σε 5. Στην Ελλάδα η διαφορά υπέρ των μαθητών που προέρχονται από ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό-πολιτισμικό περιβάλλον είναι 76 μονάδες.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, τα αγόρια πέτυχαν, κατά μέσο όρο, υψηλότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά κατά 9 μονάδες από ό,τι τα κορίτσια. Αντίθετα η διαφορά υπέρ των κοριτσιών στην Κατανόηση κειμένου είναι 24 μονάδες. 

Η διαφορά στις επιδόσεις στα Μαθηματικά η οποία σχετίζεται με το φύλο παρέμεινε σταθερή μεταξύ του 2018 και 2022 στις περισσότερες χώρες/οικονομίες (στις 57 από τις 72 που έχουν συγκρίσιμα δεδομένα). Αντίθετα, η διαφορά μεγάλωσε σε 11 χώρες/οικονομίες και μειώθηκε σε τέσσερις. Στην Ελλάδα η διαφορά μεταξύ κοριτσιών και αγοριών είναι 6 μονάδες, με τα αγόρια να σημειώνουν τη υψηλότερη επίδοση. 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι γηγενείς μαθητές πέτυχαν, κατά μέσο όρο, υψηλότερες επιδόσεις κατά 29 μονάδες στα Μαθηματικά από τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί περίπου σε ένα έτος φοίτησης στο σχολείο, όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική. Η διαφορά αυτή μειώθηκε στις 5 μονάδες υπέρ των γηγενών, μετά τον συνυπολογισμό της επίδρασης του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντας και της γλώσσας που μιλούν οι μαθητές στο σπίτι τους.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο, το 8% των μαθητών ανέφεραν ότι δεν έφαγαν τουλάχιστον μία φορά τις προηγούμενες 30 ημέρες επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για φαγητό. Σε 18 από τις συμμετέχουσες χώρες/οικονομίες περισσότερο από το 20% των μαθητών τους ανέφεραν ότι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα δεν υπήρχαν χρήματα για φαγητό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: