Με 10,34% η Baupost στα δικαιώματα ψήφου της Τρ. Πειραιώς

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων μπορεί να ασκήσει δικαιώματα ψήφου στον εκδότη κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

H The Baupost Group, L.L.C ενημέρωσε πως, από 30.10.2013, κατέχει (έμμεσα) 16.580.037 δικαιώματα ψήφου στην Τράπεζα Πειραιώς, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (0,33% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας) και τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε 507.853.036 δικαιώματα ψήφου (10,01% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας).

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές και Warrants, εφόσον αυτά ασκηθούν πλήρως, ανέρχονται συνολικά σε 524.433.073 ή σε ποσοστό 10,34% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς.

Η The Baupost Group LLC είναι εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και ασκεί δικαιώματα ψήφου στον εκδότη κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δυνάμει σχετικής σύμβασης διαχείρισης.

Διαβάστε ακόμη: Πόσα πήραν οι τράπεζες από το Δημόσιο από το 2008 ως το 2013;