15 ακίνητα της Μαρινόπουλος περνούν σε άλλα «χέρια» προς 16,25 εκατ. ευρώ

Η Grivalia Properties ανακηρύχθηκε πλειοδότης στον πλειοδοτικό διαγωνισμό.Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι ανακηρύχθηκε πλειοδότης σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό χαρτοφυλακίου 15 εμπορικών ακινήτων-supermarkets και ενός οικοπέδου.

Η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων είναι 48.477 τμ, ενώ επτά καταστήματα βρίσκονται στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη, από ένα σε Ρέθυμνο, Βέροια, Ξάνθη, Ρόδο, και Τρίκαλα και, τέλος, ένα κατάστημα και ένα οικόπεδο βρίσκονται στο Αγρίνιο. Η συναλλαγή αφορά το 100% των ακινήτων, με εξαίρεση ένα ακίνητο στο Κολωνάκι (ιδιοκτησία 50,00% εξ αδιαιρέτου) και ένα στο Αιγάλεω (ιδιοκτησία 43,75% εξ αδιαιρέτου).

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017 και αφορούσε τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούσαν το σύνολο του ενεργητικού της «Ζήνων Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία τελεί υπό έκτακτη ειδική διαχείριση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ακίνητα είναι μισθωμένα στην εταιρεία με την επωνυμία Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, βάσει μισθωτικής συμφωνίας, που ορίζεται στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας.

Το προσφερόμενο τίμημα για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ήταν 16,25 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά εντός των επόμενων μηνών, αφού εκπληρωθούν οι σχετικές διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 68 επ. του νόμου 4307/2014 περί έκτακτης ειδικής διαχείρισης.