24.400 τα τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται το Ταμείο για τη δυνατότητα υπαγωγής των δανειοληπτών σε ρυθμίσεις αποπληρωμής.

Στα 24.400 ανέρχονται τα τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με επικεφαλής τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ανέφεραν ότι τα τιτλοποιημένα δάνεια δεν μπορούν να υπαχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, με συνέπεια να βρίσκονται σε ομηρία χιλιάδες δανειολήπτες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Όπως γίνεται γνωστό με το έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πρόκειται για τη μεταβίβαση και τιτλοποίηση εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της χρονικής περιόδου από την 30η Απριλίου 2006 έως την 28η Αυγούστου 2013, από ένα μέρος του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων που είχαν χορηγηθεί από 1ης Ιουλίου 1988 έως 30ης Ιουνίου 2004. «Σήμερα (με υπόλοιπο 30-6-2013) παραμένουν τιτλοποιημένα 24.400 δάνεια, που αντιστοιχούν στο 12% των ενεργών δανείων του στεγαστικού τομέα», αναφέρεται στο έγγραφο.

Διαβάστε ακόμη: Σε ρύθμιση 32.000 στεγαστικά δάνεια

Τι ισχύει ως προς τη δυνατότητα αυτών των δανειοληπτών να υπαχθούν σε ρυθμίσεις διευκόλυνσης αποπληρωμής
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, στις ρυθμίσεις (επιμήκυνση, μερική καταβολή, αναστολή κλπ) «δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν τα ως άνω τιτλοποιημένα δάνεια εφόσον έχουν μεταβιβαστεί οι σχετικές απαιτήσεις. Τυχόν αιτήσεις ρυθμίσεων, που αφορούν σε δάνεια της κατηγορίας αυτής εξετάζονται κατά περίπτωση από το ΔΣ μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών δυνατοτήτων κατ΄εξαίρεση ανταλλαγής συγκεκριμένου αριθμού αυτών σε δωδεκάμηνη βάση (από 29/8 κάθε έτους, έως 28/8 του επομένου)».

Εξάλλου, αναφέρεται επίσης ότι, στο πλαίσιο του αριθμού αυτού, το ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξιολογεί και μοριοδοτεί (με βάση οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, προσωπική κατάσταση υγείας κλπ) τα αιτήματα ρυθμίσεων τιτλοποιημένων δανείων και αποφασίζει την αντικατάσταση δανείων των πιο αδύναμων οικονομικά δανειοληπτών με άλλα δάνεια και, στη συνέχεια, προβαίνει στις ισχύουσες ρυθμίσεις εξυπηρέτησής τους.

PwC: Τα κόκκινα δάνεια θα φτάσουν το 40% το 2014

Παράλληλα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνει τους δανειολήπτες του των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη της τιτλοποίησης (εκπρόσωπο των ομολογιούχων και συμβούλιο ομολογιούχων) για τροποποίηση των όρων της συμβάσεως εκχώρησης (τιτλοποίησης), ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια για έγκριση αιτημάτων τους για ρυθμίσεις των δανείων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ