Το 8% των εργαζομένων πληρώνει το 70% των φόρων

Το 8% των εργαζομένων πληρώνει το 70% των φόρων

Μελέτη του ΙΟΒΕ και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου καταδεικνύει τις τεράστιες φορολογικές αδικίες.

Τις μεγάλες αδικίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος αναδεικνύει μελέτη του ΙΟΒΕ και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα.

Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι το 8% των μισθωτών με ετήσιες αποδοχές άνω των 42.000 ευρώ δηλώνει το 28% των συνολικών φορολογητέων εισοδημάτων και πληρώνει το 70% των φόρων, ενώ οκτώ στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ.

Καταγράφεται επίσης η περιορισμένη δυνατότητα του ελληνικού φορολογικού συστήματος να συλλέξει τα έσοδα – κυρίως φόρο εισοδήματος. Οι εισπράξεις φτάνουν το 4% του ΑΕΠ λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Διαβάστε ακόμη: Eurostat: Ένας στους τρεις κατοίκους της Ελλάδας ζει σε συνθήκες φτώχειας

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών, δείχνουν ότι το 99% δηλώνει εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ από τους 100 αγρότες μόνο ο ένας δηλώνει εισοδήματα πάνω από 400 ευρώ το μήνα.

Από τη μελέτη προκύπτει ακόμα ότι:

-15% των μισθωτών και συνταξιούχων δηλώνουν εισοδήματα (από κάθε πηγή) άνω των 20.000 ευρώ
-οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι οι οποίοι αποτελούν το 64% των φορολογουμένων, δηλώνουν το 82% των συνολικών εισοδημάτων και πληρώνουν το 78% των φόρων.
-15.215 ευρώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων (στοιχεία 2011)
-5.771 ευρώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα των υπολοίπων φορολογουμένων πλην μισθωτών και συνταξιούχων
-Το ποσοστό συλλογής εσόδων από άμεσους φόρους ανέρχεται στο 56,5%, με περίπου 9 δις ευρώ να παραμένουν ανείσπρακτα.
-Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα χρηματοδοτούν το 67,1% των δημοσίων δαπανών έναντι 82,4% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης.
-Οι άμεσοι φόροι αποτελούν το ένα τέταρτο (24,7%) των συνολικών φόρων στην Ελλάδα έναντι 29,2% στην Ευρωζώνη.
-Οι έμμεσοι φόροι αποτελούν το 36,9% των συνολικών φορολογικών εσόδων έναντι 31,4% στην Ευρωζώνη.
-Ο μέσος φόρος στην εργασία ανέρχεται σε 31,3%, έναντι 38,1% στην Ευρωζώνη.

Πηγή: Τα Νέα