Accenture Greece – «GenAI: Κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας»

Accenture Greece – «GenAI: Κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας»
Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας και η επιτυχία της προϋποθέτει ισάξια έμφαση στους ανθρώπους -και την εκπαίδευσή τους- και στην τεχνολογία. Η ευκαιρία για την Ελλάδα είναι να πρωτοστατήσει σε όλη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης.

ΔΡ. Kυριάκος Σαμπατακάκης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η τεράστια απήχηση του ChatGPT αποτέλεσε παγκόσμιο ορόσημο στην ευρεία κατανόηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και στην υιοθέτησή της. Είναι σαφές ότι τα επόμενα χρόνια, η ΑΙ θα αποτελεί κεντρική τάση, μετασχηματίζοντας τους κλάδους, τις επιχειρήσεις και ευρύτερα τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, καθώς αναμένεται να μετασχηματίσει το 40% των ωρών εργασίας.

Είναι σαφές ότι οι οργανισμοί θα αξιοποιήσουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να επανεφεύρουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία. Φανταστείτε απλά κάθε εργαζόμενος/η στην εταιρεία σας να έχει έναν βοηθό που κατέχει τη διαχρονική γνώση του οργανισμού σας –την ιστορία, την κουλτούρα, το ύφος, τον στρατηγικό σας σχεδιασμό– και μπορεί να αναλύσει και να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μέσα σε δευτερόλεπτα. Κάθε ρόλος σε κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να μετασχηματιστεί, καθώς η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών γίνεται σταδιακά ο κανόνας, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά τους. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η AI θα επηρεάσει τις εργασίες, τα καθήκοντα και όχι γενικά τα επαγγέλματα. Ορισμένες από τις εργασίες θα αυτοματοποιηθούν, κάποιες θα αλλάξουν με τη βοήθειά της και κάποιες θα παραμείνουν ως έχουν.

Παράλληλα όμως θα δούμε έναν μεγάλο αριθμό νέων εργασιών που θα εκτελούν οι άνθρωποι, όπως η διασφάλιση της σωστής και υπεύθυνης χρήσης των συστημάτων AI.

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης είναι η ισάξια έμφαση τόσο στους ανθρώπους και την εκπαίδευσή τους όσο και στην τεχνολογία. Οι οργανισμοί θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε ταλέντο για να αντιμετωπίσουν δύο ξεχωριστές προκλήσεις: τη δημιουργία και τη χρήση της AI. Αυτό σημαίνει τόσο την ανάπτυξη ταλέντων με τεχνικές ικανότητες όσο και την εκπαίδευση των ανθρώπων σε ολόκληρο τον οργανισμό για να εργάζονται αποτελεσματικά με τις μηχανές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οργανισμοί που επενδύουν στην εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να εργάζονται παράλληλα με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Είμαστε επομένως στην αρχή μιας συναρπαστικής εποχής που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες, τη δημιουργία περιεχομένου, την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ενσωματωμένη στον ψηφιακό πυρήνα της επιχείρησης, η AI θα βελτιστοποιήσει τις εργασίες, θα ενισχύσει τις ανθρώπινες ικανότητες και θα ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυξης.

Οι ηγετικές ομάδες των οργανισμών παγκοσμίως έχουν μεγάλες προσδοκίες από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, καθώς διαρκώς μαθαίνει και ενισχύει αυτά που μπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι. Ωστόσο, όσο σημαντική και αν είναι για την παραγωγικότητα, δεν αποτελεί πανάκεια.

Στην Ελλάδα μπορούμε να πρωτοστατήσουμε στον τομέα της ΑΙ –σε όλη την αλυσίδα αξίας της– και να γίνουμε διεθνής πόλος έλξης του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Accenture ανακοίνωσε πρόσφατα μια επένδυση $3 δισ. στα επόμενα τρία χρόνια στον τομέα Data & AI με στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν γρήγορα και υπεύθυνα την ΑΙ για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά τους. Η επένδυση βασίζεται στην ηγετική μας θέση στον χώρο της ΑΙ για περισσότερο από μία δεκαετία. Η τεχνογνωσία της εταιρείας εκτείνεται σε 1.450+ πατέντες και εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως καθώς επίσης σε εκατοντάδες λύσεις για πελάτες από το marketing έως την κυβερνοασφάλεια, ενώ η εταιρεία έχει ενσωματώσει την ΑΙ σε όλη την προσέγγιση παροχής υπηρεσιών της. Μάλιστα, πριν από έξι χρόνια η Accenture πρωτοπόρησε με το πλαίσιο υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αποτελεί πλέον μέρος του τρόπου με τον οποίο η Accenture παρέχει υπηρεσίες, περιλαμβάνεται στον κώδικα δεοντολογίας και αποτελεί την βάση του προγράμματος συμμόρφωσης για υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε έντονο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλα τα πεδία της ΑΙ και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μεταβούν από το ενδιαφέρον, στη δράση και στην παραγωγή αξίας. Τώρα, βρισκόμαστε σε μια φάση του κύκλου υιοθέτησης, όπου οι περισσότεροι οργανισμοί πειραματίζονται αξιοποιώντας ήδη υπάρχοντα μοντέλα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αξία θα προκύψει όταν ενισχύσουν τα μοντέλα με δικά τους δεδομένα για να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές τους ανάγκες.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η μελέτη «Greece: With an AI to the Future» που εκπονήσαμε ως Accenture μαζί τη Microsoft το 2019 υπογράμμισε ότι η AI μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, καθώς έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σωρευτικά σε άνοδο του ΑΕΠ κατά $195 δισ. εντός 15ετίας (2020-2035).

Έκτοτε, έχουμε θέσει ως χώρα ισχυρές βάσεις, μέσω της αξιοποίησης των υποδομών cloud και των δεδομένων, αλλά οφείλουμε να κινηθούμε ακόμα πιο δυναμικά προς το μέλλον. Οι οργανισμοί θα χρειαστούν ακόμα τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις, τις δομές δεδομένων, τα κατάλληλα λειτουργικά μοντέλα και το εξειδικευμένο ταλέντο για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Και όλα αυτά εντός ενός υπεύθυνου πλαισίου τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνει υπόψη πιθανές προκαταλήψεις, κινδύνους ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα μπορούμε να πρωτοστατήσουμε στον τομέα της ΑΙ –σε όλη την αλυσίδα αξίας της– με βασική προϋπόθεση τη γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από άτομα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, βασιζόμενοι στην ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα στον τομέα των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Ολοκληρώνοντας τις δυνατότητες των data centers και του cloud, όχι μόνο ως αποθετηρίων δεδομένων, αλλά ως τεχνολογιών που παρέχουν πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ (το νέο πεδίο παγκόσμιου ανταγωνισμού) και σε οικοσυστήματα λύσεων ΑΙ, θα μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και να αναδείξουμε την εφευρετικότητα του Ελληνικού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού και, συνεπικουρούμενοι από έναν αποτελεσματικό ρυθμιστικό μηχανισμό, να γίνουμε διεθνής πόλος έλξης του κλάδου.

*Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο CEO Initiative Book 2023