Accenture: Η συνεργασία μεταξύ τμημάτων, βασική προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Η μελέτη με τίτλο «Together Makes Better» βασίζεται σε δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα, καθώς και σε έρευνα 1.550 ανώτατων στελεχών. Η πλειοψηφία των στελεχών δήλωσε ότι οι διευθύνσεις/τμήματα στις εταιρείες τους αδυνατούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους σε επίπεδο ψηφιακών έργων, περιορίζοντας έτσι τα αναμενόμενα οφέλη και οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι επιχειρήσεις δεν καρπώνονται το πλήρες δυναμικό των επενδύσεων τους σε ψηφιακά έργα, απόρροια της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των βασικών επιχειρησιακών διευθύνσεων και τμημάτων. Μάλιστα, το 75% των στελεχών στην έρευνα δήλωσε ότι οι διευθύνσεις τους μάλλον ανταγωνίζονται παρά συνεργάζονται σε έργα ψηφιοποίησης των οργανισμών τους, γεγονός το οποίο αυξάνει το κόστος των σχετικών επενδύσεων και μειώνει την αναμενόμενη κερδοφορία.

Η μελέτη με τίτλο «Together Makes Better» βασίζεται σε δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα, καθώς και σε έρευνα 1.550 ανώτατων στελεχών -σε διευθύνσεις όπως Έρευνας και Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας κυρίως από το χώρο της μεταποίησης και της βιομηχανίας- το Φεβρουάριο του 2020. Η εν λόγω μελέτη, παρότι πραγματοποιήθηκε πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, εντοπίζει τάσεις και προβλήματα, τα οποία η τωρινή κρίση και οικονομική ύφεση απλώς ενδυναμώνει, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

«Καθώς οι εταιρείες μεγαλώνουν, αναπτύσσουν παράλληλα εσωτερικά στεγανά και silos, δηλαδή κεντροποιημένες διευθύνσεις και τμήματα που συχνά επικεντρώνονται στις δικές τους ανάγκες, αγνοώντας την επιτακτική ανάγκη ευρύτερης εσωτερικής συνεργασίας», δήλωσε ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture. «Πλέον, στη δεδομένη συγκυρία, η οποία επιταχύνει δυναμικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το φαινόμενο αυτό εμποδίζει τις εταιρείες να ψηφιοποιηθούν, ενώ παράλληλα δυναμιτίζει τις προοπτικές ανάκαμψης και μελλοντικής ανάπτυξης».

Ο αντίκτυπος και το κόστος του εσωτερικού «ανταγωνισμού» μεταξύ διευθύνσεων

Είναι γεγονός ότι πολλές εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει περιττές επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες. Αυτή ακριβώς η έλλειψη συνεργασίας και ευθυγράμμισης μεταξύ των διευθύνσεων έχει ήδη κοστίσει ακριβά στις εταιρείες. Ενδεικτικά:

  • Μεταξύ 2017 και 2019, οι επενδύσεις σε ψηφιακά έργα αύξησε το κόστος κατά ~6%.
  • Ενώ οι εταιρείες ανέμεναν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 11,3% ψηφιοποιώντας τις λειτουργίες τους, τελικά κατόρθωσαν να επιτύχουν μόνο 6% κατά μέσο όρο.
  • Το 64% των εταιρειών βλέπουν μηδενική απόδοση των ψηφιακών τους επενδύσεων στην αύξηση των εσόδων τους.

«Όταν οι διευθύνσεις και τα τμήματα λειτουργούν με στεγανά κατά τη διάρκεια σχεδιασμού ή υλοποίησης ψηφιακών έργων, η καινοτομία καθώς επίσης οι ευκαιρίες ανάπτυξης και καλύτερης απόδοσης περιορίζονται», δήλωσε ο Δρ. Γιωργής Κριτσωτάκις, Managing Director στον τομέα Communication, Media & Technology της Accenture. «Οι επικεφαλής των εταιρειών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας συνειδητοποιούν ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά με την έλλειψη συνεργασίας. Διασφαλίζοντας αρχικά την εσωτερική συνεργασία και επεκτείνοντας την στο εξωτερικό περιβάλλον για τη δημιουργία ισχυρών οικοσυστημάτων, οι εταιρείες θέτουν ένα υγιές πλαίσιο ανάπτυξης».

Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των εταιρειών (22%), οι λεγόμενοι «πρωταθλητές», ξεχωρίζει όσον αφορά τον τρόπο εσωτερικής συνεργασίας για την επίτευξη μεγαλύτερης αξίας από τις ψηφιακές επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 2017 και 2019, αυτοί οι «πρωταθλητές» πέτυχαν αισθητά καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από την ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών τους λειτουργιών, όπως:

  • Τετραπλασίασαν τα έσοδά τους από τα ψηφιακά τους έργα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες (27,1% έναντι 6,6%).
  • Αύξησαν δεκατρείς φορές περισσότερο την κερδοφορία τους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα κέρδη προ τόκων και φόρων (27% έναντι 2,1%)- παρόλο που επένδυσαν μόλις 1,5 φορά περισσότερο σε ψηφιακά έργα.

Μια πρόσθετη ανάλυση, μετά την έναρξη της πανδημίας, έδειξε επίσης ότι οι «πρωταθλητές» αντιμετώπισαν την κρίση καλύτερα από τις υπόλοιπες εταιρείες, όπως καταγράφηκε στην πορεία της μετοχής τους. Αυτό καταδεικνύει ότι ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας των «πρωταθλητών» αυξάνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους, εν μέσω μάλιστα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού κλίματος. Συγκεκριμένα:

  1. Οι επιχειρησιακές στρατηγικές τους περιλαμβάνουν σχέδια υλοποίησης ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της εταιρείας. Κάθε επικεφαλής διεύθυνσης γνωρίζει ακριβώς τι διακυβεύεται και καθίσταται υπόλογος.
  2. Έχουν συνήθως ένα μόνο υψηλόβαθμο στέλεχος υπεύθυνο για το συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιλογή/υλοποίηση των ψηφιακών επενδύσεων ανά διεύθυνση (82% έναντι 66%).
  3. Επιλέγουν έργα τα οποία φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ διευθύνσεων, όπως η διαχείριση διασυνδεδεμένων συσκευών.
  4. Οι ψηφιακές λύσεις και οι πλατφόρμες τους είναι διαλειτουργικές. Οι ψηφιακές πλατφόρμες των «πρωταθλητών» λειτουργούν και επικοινωνούν άψογα μεταξύ τους (71% έναντι 64%).
  5. Έχουν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία και τη συνεργασία Information Technology (που υποστηρίζει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό) με Operating Technology (που ελέγχει την παραγωγή και τις λειτουργίες).

«Οι εταιρείες, λόγω της πανδημίας, είναι υποχρεωμένες να συνεχίσουν δυναμικά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους», δήλωσε ο Βαγγέλης Καρέλης, Network Services Senior Manager της Accenture. «Στην κατεύθυνση αυτή, οφείλουν να ενσωματώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φιλοσοφία των «πρωταθλητών» στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας τους».