ACS: 40 χρόνια πρωτοπορίας για τα πάντα, παντού

ACS: 40 χρόνια πρωτοπορίας για τα πάντα, παντού
Η ACS προσφέρει επί 40 χρόνια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όλης της χώρας πλήρεις, αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες για την κάλυψη των ταχυδρομικών τους αναγκών, ενώ έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη και πιο προηγμένη τεχνολογικά ελληνική εταιρεία στον τομέα των Ταχυμεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

H ACS tαχυδροµικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε., εταιρεία του Οµίλου Quest, λειτουργεί στην ελληνική αγορά από το 1981 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της, διακινώντας ετησίως περισσότερες από 60 εκατοµµύρια αποστολές από το σύνολο των υπηρεσιών της (courier και post). Απασχολεί 3.000 εξειδικευµένους εργαζόµενους στο σύνολο του δικτύου καταστηµάτων της, ενώ διαθέτει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στον κλάδο και είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001. Με σύγχρονες υποδοµές σε µηχανογραφικό εξοπλισµό, καθώς και µε αυτόµατα συστήµατα διαλογής και παρακολούθησης/εντοπισµού των αποστολών και µε το µεγαλύτερο αυτόνοµο δίκτυο καταστηµάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία, περισσότερα από 600 σηµεία εξυπηρέτησης, καλύπτει τις καθηµερινές ανάγκες επικοινωνίας εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε 200 χώρες σε όλο τον κόσµο, µε ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Ακολουθώντας µια συνεπτή στρατηγική κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης πορείας της ως ηγέτης στην Ελληνική αγορά, η ACS έχει δώσει έµφαση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων και καινοτόµων εργαλείων για τη βελτίωση των οργανωτικών της διαδικασιών και συστηµάτων, µε σκοπό την αναβάθµιση και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της και, εν τέλει, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Η εταιρεία επενδύει συστηµατικά στη βελτίωση της εµπειρίας κυρίως του πελάτη-παραλήπτη του ηλεκτρονικού εµπορίου, αξιοποιώντας την τεχνολογική της υπεροχή (µε λύσεις αυτοµατοποίησης των αποστολών, απόδοσης αντικαταβολών ετήσιας αξίας άνω των 650.000.000€, διασύνδεσης των συστηµάτων της µε τα συνεργαζόµενα e-shops και εξατοµικευµένης πληροφόρησης του πελάτη µε ψηφιακές υπηρεσίες), καθώς και το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και σηµείων εξυπηρέτησης ACS Smart Point σε πρατήρια Shell, που συνεχώς επεκτείνει στην Ελλάδα.

Kορυφαία της επένδυση όµως, η οποία θα ξεπεράσει σε κόστος τα 40 εκατ. ευρώ, είναι η δηµιουργία του νέου σύγχρονου κέντρου διαλογής της, που παρέχει δυνατότητα πενταπλασιασµού της διαλογής και της διακίνησης και το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2021. Με συνολική επιφάνεια άνω των 30.000 τ.µ. και εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, θα προσφέρει πολύ µεγαλύτερη δυνατότητα αυτόµατης διαλογής, που υπολογίζεται στις 50.000 αποστολές την ώρα. Η συγκεκριµένη επένδυση, θα συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας, τα οποία παραµένουν ανοδικά για 10η συνεχή χρονιά, ενώ θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχή ανταπόκριση στην αυξηµένη ζήτηση των υπηρεσιών του κλάδου και κατά συνέπεια και της εταιρείας, η οποία προκύπτει από τη συνεχή άνοδο του ηλεκτρονικού εµπορίου.

Tέλος, διαρκής στόχος της ACS είναι η διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας, µε προσπάθειες για βελτίωση σε όλα τα ουσιαστικά θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης. Αξιοποιώντας τα µοναδικά της πλεονεκτήµατα, όπως το εκτεταµένο πανελλαδικό δίκτυο καταστηµάτων, την ταχύτητα, την οργάνωση και την αξιοπιστία της, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις µεγάλης εµβέλειας, που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ευπαθών οµάδων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Οι δράσεις της επικεντρώνονται σε 4 κοινωνικούς πυλώνες: I. Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη/φυσική καταστροφή και δράσεις Πανελλαδικής εµβέλειας II. Προστασία της φύσης III. Ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς IV. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

Βάζοντας επί 40 χρόνια µια προτεραιότητα, τον άνθρωπο, η ACS είναι σε θέση να αποτελεί σταθερή αξία για την κοινωνία, τους εργαζόµενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της, στη συνεχή της πορεία προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι θα παραµείνει η πιο αξιόπιστη επιλογή ως η πιο υγιής και τεχνολογικά εξελιγµένη επιχείρηση στο χώρο των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς και απλού ταχυδροµείου.