ΑΔΜΗΕ: Τα πράσινα έργα που αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο

Επενδύσεις 5 δισ. ευρώ για καθαρή ενέργεια.

Έτος πρωτοφανών προκλήσεων και ωρίµανσης σηµαντικών έργων υπήρξε το 2020 για τον ΑΔΜΗΕ που κατόρθωσε να διατηρήσει «στις ράγες» το σύνολο των έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιεί µε στόχο την ένταξη όλων των νησιών στο ηπειρωτικό σύστηµα.

Παρά τους κλυδωνισµούς της πανδηµίας, ο Διαχειριστής ολοκλήρωσε εντός χρονοδιαγράµµατος τη Β’ και Γ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, έθεσε σε τροχιά υλοποίησης την εµβληµατική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής -ύψους 1 δισ. ευρώ- και ηλέκτρισε το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο που θα συνδέσει την Κρήτη µε την ηπειρωτική χώρα, µέσω της Πελοποννήσου.

Το 2021 ξεκινά εξίσου δυναµικά για το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας καθώς χάρη στις νησιωτικές διασυνδέσεις, η ηλεκτροδότηση γίνεται πιο πράσινη και φθηνή για όλους τους καταναλωτές. Τους πρώτους µήνες του έτους θα µπει για πρώτη φορά στην «πρίζα» η Κρήτη, αίροντας την ενεργειακή αποµόνωση του µεγαλύτερου και πολυπληθέστερου ελληνικού νησιού.

Ταυτόχρονα, σε γραµµή εκκίνησης µπαίνει η Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία περιλαµβάνει τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μέχρι το 2024, η Κρήτη και δέκα Κυκλαδονήσια θα έχουν συνδεθεί στο σύστηµα υψηλής τάσης απολαµβάνοντας αδιάλειπτη και καθαρή ηλεκτροδότηση.

Το επενδυτικό πρόγραµµα του ΑΔΜΗΕ σε βάθος δεκαετίας περιλαµβάνει, επίσης, τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, την επέκταση και αναβάθµιση των διεθνών διασυνδέσεων, καθώς και τη διαµόρφωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω διείσδυση µονάδων ΑΠΕ στα νησιά. Στόχος είναι να περιοριστεί και τελικώς να εξαλειφθεί η εξάρτησή τους από τους ρυπογόνους τοπικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής και η µείωση των χρεώσεων ΥΚΩ που επιβαρύνουν τους καταναλωτές ολόκληρης της χώρας.

Πυλώνας των εγχώριων υποδομών

Η τεχνολογική αναβάθµιση του ΑΔΜΗΕ, µέσα από τα κρίσιµα έργα που υλοποιεί, ανοίγει τον δρόµο για τον µετασχηµατισµό του Διαχειριστή σε εταιρεία διαχείρισης κρίσιµων τεχνολογικών υποδοµών. Το 2020, ο ρόλος του διευρύνθηκε πέραν του ενεργειακού πεδίου και στις τηλεπικοινωνίες, µέσω της θυγατρικής του, Grid Telecom.

Η Grid δραστηριοποιείται ήδη στη χονδρεµπορική αγορά τηλεπικοινωνιών και εντός του 2021 ξεκινά τη διάθεση χωρητικότητας µέσω ενός state-of-the-art DWDM δικτύου, στρατηγική παρουσία σε εγχώρια data centers ενώ συµµετέχει στο διαγωνισµό για το τηλεπικοινωνιακό mega-project Ultra Fast Broadband.

«Παρών» στην ενοποιημένη αγορά ενέργειας

 Καταλυτική είναι η παρουσία του Διαχειριστή και στο νέο τοπίο της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Η εφαρµογή του Target Model τον περασµένο Νοέµβριο στη χώρα αποτέλεσε καθοριστικό βήµα για την ενσωµάτωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε την ευρωπαϊκή, που έχει ως στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού και τη σύγκλιση των τιµών σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις «πρασινίζουν» το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε στεριά και θάλασσα.

Κατόπιν της σύζευξης της προηµερήσιας αγοράς ενέργειας µεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, επόµενο βήµα είναι η σύζευξη της αντίστοιχης αγοράς Ελλάδας-Βουλγαρίας το πρώτο τρίµηνο του 2021 και µετέπειτα το coupling της ενδοηµερήσιας αγοράς µε τις δύο γειτονικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η σηµασία της ενίσχυσης των διεθνών διασυνδέσεων. Πέραν της γραµµής µεταφοράς 400 kV µεταξύ Νέας Σάντας και Μαρίτσα στη Βουλγαρία που βρίσκεται ήδη σε κατασκευή µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023, ο ΑΔΜΗΕ επεξεργάζεται από κοινού µε τους γειτονικούς διαχειριστές νέα έργα αναβάθµισης των διακρατικών διασυνδέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της Ιταλίας.

Με γνώμονα την αειφορία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει τα έργα του µε σεβασµό προς τις τοπικές κοινωνίες, πιστός στις αρχές της βιωσιµότητας  και της αειφορίας, συνεισφέροντας εµπράκτως στην ενεργειακή µετάβαση της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Με «όχηµα» την πολύτιµη τεχνογνωσία που έχει αποκοµίσει από την ολοκλήρωση των εθνικών έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, µελετά τον ρόλο του στην ενεργειακή µετάβαση που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και, συγκεκριµένα, στη διασύνδεση µεγάλων µονάδων ΑΠΕ και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς και στην ενσωµάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αναµένεται να συµβάλλουν καθοριστικά στην αυξηµένη διείσδυση της «καθαρής» ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό µείγµα.

Πέραν της υλοποίησης των κοινωφελών έργων του, ο ΑΔΜΗΕ επικεντρώθηκε και στη στήριξη της κοινωνίας που βρέθηκε –και εξακολουθεί να βρίσκεται- αντιµέτωπη µε µια πρωτοφανή υγειονοµική κρίση. Μέσα από δωρεές συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, η Εταιρεία υπήρξε αρωγός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και των συνανθρώπων µας που δοκιµάζονται περισσότερο από την πανδηµία Covid-19.