Aegean: 6+1 κίνδυνοι από την πανδημία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διοίκηση του Ομίλου εφιστά την προσοχή στην ανάγκη κοινών πολιτικών στα αεροπορικά ταξίδια μεταξύ των χωρών.

Καμπανάκι για τους κινδύνους από την έλλειψη συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με τις πολιτικές τους στα αεροπορικά ταξίδια κρούει, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της Aegean, που μιλά – στο πλαίσιο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου του 2020 – για την πιο δύσκολη χρονιά στην ιστορία των αερομεταφορών, που αφήνει το αποτύπωμά της στα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Είναι ενδεικτικό ότι στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, ήτοι στο τρίτο τρίμηνο του 2020 η συνολική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια κυμαίνεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019 (εκτίμηση για μείωση 65%) αν και ο ρυθμός μείωσης της τουριστικής κίνησης διαφαίνεται μικρότερος συγκριτικά με αυτόν που παρατηρείται συνολικά στην Ευρώπη.

Ο όμιλος Aegean στο συγκεκριμένο διάστημα, στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς μέρους του δικτύου του, επιχείρησε με περίπου 45-50% της πτητικής δραστηριότητας, έχοντας επαναφέρει το 40% των πτήσεων εξωτερικού και το 60% περίπου των πτήσεων εσωτερικού. Η μέση πληρότητα πτήσεων κυμάνθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 68% ήτοι 19 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2019.

Από τις αρχές Αυγούστου, με την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, διαφάνηκε σαφής αδυναμία στην ζήτηση για αερομεταφορές ενώ επαναφέρθηκαν και περιοριστικά μέτρα από συγκεκριμένα κράτη. Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι αβέβαιο και άμεσα συνδεδεμένο με τις επιδημιολογικές εξελίξεις καθώς η όποια πρόοδος συντελεστεί συνδέεται άρρηκτα με την εξεύρεση εμβολίου.

Όπως τονίζει η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου, την οποία υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτριος Γερογιάννης, παρά τις προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ύπαρξη κοινών πρωτοκόλλων στις αερομεταφορές, εξακολουθούν να εφαρμόζονται διαφορετικές τακτικές και διαδικασίες διαχείρισης στις μεταφορές πριν και μετά το αεροπορικό ταξίδι τόσο ανά την Ευρώπη όσο και διεθνώς. «Η ένταση και η σοβαρότητα της κρίσης επιβάλει την άμεση ύπαρξη συντονισμού, που δυστυχώς εξακολουθεί να μην υφίσταται, καθώς συνεχίζονται να εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές από κάθε χώρα”, τονίζει χαρακτηριστικά. Πρότεινε μάλιστα ως παράδειγμα το αρνητικό test πριν την πτήση, που θα επιτρέψει τη συντονισμένη αποκατάσταση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης μεταξύ των χωρών, αντικαθιστώντας τα μέτρα καραντίνας και κλεισίματος των συνόρων.

Παράγοντες κινδύνου

Η πανδημία Covid-19 έχει δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις στην επιχειρηματική και οικονομική κατάσταση του ομίλου Aegean με κυριότερες την καθήλωση του μεγαλύτερου μέρους του στόλου των αεροσκαφών του κατά το β’ τρίμηνο και την σημαντική πτώση του αριθμού των επιβατών, με συνέπεια τη μείωση των εσόδων του και την επιβάρυνση του οικονομικού αποτελέσματος. Εκτός από την έλλειψη συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που θεωρείται κομβική για τον κλάδο συνολικά, η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει έξι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του ομίλου, ως απόρροια της πανδημίας:

1) Μια παρατεταμένη και βαθιά ύφεση στην Ελλάδα και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος, θα επηρεάσει περισσότερο αρνητικά τη ζήτηση για ταξίδια αναψυχής.

2) Ένα νέο κύμα πανδημίας και επαναφορά μέρους ή του συνόλου των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να καθηλώσει πάλι μεγάλο μέρος του στόλου των αεροσκαφών.

3) Η ζήτηση για επιχειρηματικά ταξίδια έχει μειωθεί σημαντικά και δεν διαφαίνεται μία γρήγορη ανάκαμψη.

4) Παράγωγα προϊόντα αντιστάθμισης της τιμής του πετρελαίου που έχει ήδη συμφωνήσει ο όμιλος ενδέχεται να μην μπορούν να αντισταθμιστούν με τις πραγματικές ανάγκες σε καύσιμα που θα προκύψουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου, με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη επιβάρυνση του οικονομικού αποτελέσματος.

5) Κίνδυνοι από τη μη χρήση των χρονοθυρίδων των αερολιμένων (slots). Οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να μην ανανεώσουν το διάστημα απαλλαγής για τη χρησιμοποίηση των χρονοθυρίδων των αερολιμένων με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες είτε να είναι αναγκασμένες να πραγματοποιούν τα δρομολόγια με μειωμένη ζήτηση είτε να κινδυνεύουν να χάσουν την χρονοθυρίδα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιούν πτήσεις.

6) Αύξηση του χρόνου αναμονής και καθυστέρησης των πτήσεων από ενδεχόμενη επιβολή νέων μέτρων ελέγχου για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Τα Airbus και οι νέες πιστωτικές γραμμές

Εντωμεταξύ, ο όμιλος τον Αύγουστο του 2020 προέβη σε συμφωνία με την Airbus για τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης επτά αεροσκαφών της οικογένειας Α320 neo από το 2022–2023 στο 2025-2026. Με την αλλαγή στο πρόγραμμα παράδοσης των αεροσκαφών εξασφάλισε και την αντίστοιχη μετάθεση της πληρωμής των προκαταβολών (pre – delivery payments) της αρχικής συμφωνίας για τα εν λόγω αεροσκάφη. Ο όμιλος τον Αύγουστο του 2020, υπέγραψε ενδεικτικό σύμφωνο όρων (Indicative Term Sheet) με τις τέσσερεις ελληνικές συστημικές τράπεζες για την χορήγηση Ομολογιακού Δανείου ποσού 150,0 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 ετών, κάνοντας χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19. Επίσης, υπέγραψε ενδεικτικό σύμφωνο όρων (Indicative Term Sheet) με τις τέσσερεις ελληνικές συστημικές τράπεζες για τη μετατροπή της υπάρχουσας γραμμής κεφαλαίου κίνησης ύψους 120,0 εκατ. ευρώ σε Κοινοπρακτικό δάνειο σε μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (Syndicated Revolving Credit Facility), συνολικού ποσού 120,0 εκατ. ευρώ λήξης τον Σεπτέμβριο 2022. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 92 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη διοίκηση της Aegean, που έχει προγραμματίσει conference call για την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σχετικά άρθρα