Aegean Airlines: Σε εφαρμογή το σχέδιο στήριξης- Οι ζημιές της πανδημίας και τα πακέτα του ανταγωνισμού

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την εκταμίευση του πακέτου στήριξης 120 εκατ. ευρώ- Το χρονοδιάγραμμα και οι ζημιές που έφτασαν τα 300 εκατ. ευρώ το 2020- Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης και τα πακέτα στήριξης των αερομεταφορών από άλλες χωρών της ΕΕ.

Εντός χρονοδιαγράμματος, ήτοι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και το αργότερο τον Απρίλιο προβλέπεται να έχει γίνει η εκταμίευση της επιχορήγησης ύψους 120 εκατ. ευρώ της Aegean Airlines, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχέδιο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Στόχος της οικονομικής στήριξη της Aegean Airlines με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης είναι η αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιχορήγηση του ελληνικού αερομεταφορέα, κατά την πρακτική άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την επούλωση των πληγών της αεροπορικής βιομηχανίας. Εξάλλου, ανάλογες ενισχύσεις έχουν λάβει εταιρείες όπως Lufthansa, Alitalia, Airfrance – KLM και άλλοι όμιλοι.

Το πακέτο στήριξης της Aegean Airlines θα βοηθήσει την εταιρεία να ανακτήσει τις απώλειες που υπέστη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να επιστρέψει αξία στην οικονομία στο μέλλον. Σημειώνεται ότι με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, προ πανδημίας, το 2019 η εταιρεία εμφάνιζε κύκλο εργασιών πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% αφορούσε γραμμές του εξωτερικού. Ενώ είχε να ανταγωνιστεί πάνω από 100 αερομεταφορείς μετέφερε πάνω από 9,5 εκατ. επιβάτες του εξωτερικού ενώ η ετήσια συνεισφορά της σε φόρους, τέλη υποδομών κ.ο.κ. ανήλθε σε 390 εκατ. ευρώ το 2019 και στο σύνολο της δεκαετίας αυτό το ποσό ξεπερνά τα 2,8 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, εξυπηρετώντας τα τελευταία 20 χρόνια από συνολικά 7 διαφορετικές βάσει στην Αθήνα και την περιφέρεια 15 εκατ. επιβάτες.

Εκτός των άλλων η πανδημία βρήκε την Aegean σε μια συγκυρία που υλοποιούσε επένδυση σε αναβάθμιση του στόλου της και χωρίς να έχει δημιουργήσει υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο.

Παρ’ όλα αυτά η πανδημία προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στην Aegean Airlines όπως και στο σύνολο της βιομηχανίας στην Ευρώπη και στον κόσμο, με τις εταιρείες να αδυνατούν να επιβιώσουν χωρίς άμεσες επενδύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς ένωσης αερομεταφορών, τα οποία παρουσιάστηκαν και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής από τον Δημήτρη Γερογιάννη, CEO της Aegean, μόνο σε χώρες της ΕΕ δεσμεύτηκαν πακέτα στήριξης των αερομεταφορών ύψους 35 δισ. ευρώ, καθώς εκτός από τις γενναιόδωρες πολιτικές σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, που πρόσφεραν πάνω από 10 δισ. ευρώ η κάθε μία, όλες οι χώρες προέβησαν σε προγράμματα στήριξης της αεροπορικής βιομηχανίας. Ακόμη και η Πορτογαλία, με αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη με την Ελλάδα θέσπισε πακέτο στήριξη ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Οι ζημιές

Με το πακέτο στήριξης που εξασφάλισε για την Aegean Airlines η ελληνική κυβέρνηση η εταιρεία θα στηρίξει τη δραστηριότητά της που κατέρρευσε εν μέσω πανδημίας. Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο η απώλεια με όρους τζίρου έφτασε το 80%, ήτοι 1 δισ. ευρώ σε 10 μήνες. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι μόνο από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 30 Ιουνίου η εταιρεία λειτουργούσε μόλις με το 3% της κανονικής κίνησης. Ως αποτέλεσμα οι ζημιές έφτασαν τα 200 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2020 και στο σύνολο της οικονομικής χρήσης υπολογίζονται σε 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, χωρίς καθαρή αφετηρία, ισχυρές βάσεις και αποθέματα δεν θα είχε διατηρηθεί τόσους μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο ανθρώπινο δυναμικό, που εν πολλοίς στηρίχθηκε από τον όμιλο, στους πρώτους μήνες της πανδημίας μέσω συμπλήρωσης του επιδόματος του κράτους και εν συνεχεία με το μέτρο της αναστολής στο πλαίσιο του προγράμματος Συν-εργασία.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται η σημασία που έχει για την Aegean Airlines η επιχορήγηση με 120 εκατ. ευρώ, ποσό που φαντάζει μεγάλο αλλά ορθολογικοποιείται συγκρινόμενο με αντίστοιχα πακέτα άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε συνάρτηση με το μέγεθος της εταιρείας.

Τι προβλέπει το σχέδιο για την εκταμίευση

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του σχεδίου που ανακοινώθηκε επισήμως στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η καταβολή της ενίσχυσης στην Aegean Airlines γίνεται με την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και την καταβολή της ενίσχυσης εκδίδονται και παραδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της εταιρείας. Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης του 11,5% των μετοχών της Aegean στην τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδώσει κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο κάτοχος των τίτλων δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης από την εταιρεία, ήτοι το 2023. Επίσης προβλέπεται ότι εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η Aegean μπορεί να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους στην αγοραία αξία τους, που ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τις τελευταίες 60 ημέρες διαπραγμάτευσης. Εάν η Aegean δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης. Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πριν την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε μια πενταετία, μέχρι το 2026. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) μπορεί να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η υλοποίηση της άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις.

Όσο για τη δαπάνη της ενίσχυσης, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης η οποία λαμβάνει χώρα εντός 20 ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου η Aegean Airlines υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο αίτηση, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη, με βάση οικονομικά στοιχεία πιστοποιημένα και ελεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους, προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία από την πανδημία.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η οικονομική ενίσχυση της Aegean Airlines (Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.) δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις και δεν οδηγεί σε υπερβάλλουσα ενίσχυση της ζημιάς που υπέστη από την πανδημία του κορωνοϊού Cοvid-19. Επίσης η Aegean υποχρεούται να υποβάλει έως την 30ή.6.2021 στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών πλήρη έκθεση των εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της μεταφοράς επιβατών για την περίοδο αναφοράς.