Αυτές οι διαδικασίες μειώνουν τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις

Τι αναφέρουν ο Σύνδεσμος και η Ελληνική Εταιρία Logistics για τις πρόσφατες αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Την ικανοποίησή τους για πρόσφατες αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, που οδηγούν σε μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, εκφράζουν σε κοινή ανακοίνωση, ο ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρία Logistics.

Όπως αναφέρουν, με τις αποφάσεις αυτές:

-Διευκολύνονται οι οικονομίες κλίμακας, μέσα από την δυνατότητα έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήδη λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη.

-Διευκολύνεται συναποθήκευση προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και προϊόντων υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης (πχ καφές, ηλεκτρονικό τσιγάρο).

-Χορηγείται άδεια γενικής αποθήκης, αντί για άδεια μόνο για συγκεκριμένο προϊόν.

-Μειώνονται σημαντικά οι εγγυήσεις αποθήκευσης, έως 50 % ανάλογα με την περίπτωση.

-Παρέχεται μεγαλύτερο εύρος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών με τη τελωνειακή διοίκηση.

«Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου των logistics και των εξαγωγικών επιχειρήσεων (ειδικά των μεταποιητικών)» αναφέρουν οι δύο φορείς και προσθέτουν: «Η επιτυχημένη διαβούλευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο θέμα των φορολογικών αποθηκών αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα σύμπραξης προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και μείωσης της γραφειοκρατίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέτοια παραδείγματα διαβούλευσης αξίζει να αναπαραχθούν και σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας με σύσταση αντίστοιχων συμβουλευτικών οργάνων προς την Πολιτεία. Ο ΣΕΒ και η ΕΕL συνεχίζουν την εποικοδομητική συνεργασία τους με τη δημόσια διοίκηση για την εξομάλυνση λοιπών προβλημάτων της τελωνειακής γραφειοκρατίας».