Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Υγεία

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Α. Παπανικολάου και διευθύνων σύμβουλος ο Α. Καρταπάνης.

Το Υγεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή συνεδρίασή, ανασυγκροτήθηκε σε 13μελή σύνθεση με εκλογή νέων Μελών ΔΣ προς αναπλήρωση των παραιτηθέντων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1. Αθανάσιος Παπανικολάου Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Γεώργιος Πολίτης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Ανδρέας Καρταπάνης CEO – Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημήτριος Μαντζαβίνος Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνα Ψώνη Εκτελεστικό Μέλος
6. Δημήτριος Σύρμας Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Σέργιος Σταμπουλούς Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Παναγιώτης Θρουβάλας Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Σπυρίδων Καλακώνας Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Στρατης Παττακός Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Νικόλαος Δαμασκόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
13. Αθανάσιος Χριστόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Δ. Σύρμα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Α. Παπανικολάου, και η οποία πλέον αποτελείται από τους:

Αθανάσιος Χριστόπουλος Πρόεδρος
Δημήτριος Σύρμας Μέλος
Νικόλαος Δαμασκόπουλος Μέλος