Αυτόματες φορολογικές δηλώσεις: Προχωρά η διαδικασία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αυτόματες φορολογικές δηλώσεις: Προχωρά η διαδικασία – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Photo: pixabay.com
Δείτε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα διαδικασία και ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περίπτωση που χρειάζονται τροποποιήσεις.

Η διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικών δηλώσεων προχωρά κανονικά και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ. Η νέα αυτή διαδικασία προσφέρει σημαντική διευκόλυνση στους πολίτες, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων. Εάν είστε ένας από τους φορολογούμενους που εμπίπτουν σε αυτήν τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα στοιχεία σας και ότι έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εγκαίρως.

Για πρώτη φορά, η ΑΑΔΕ προσφέρει στους πολίτες ειδικό αρχείο προεκκαθάρισης με το φορολογικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι προσυμπληρωμένο με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να μην υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρη.

Πώς Λειτουργεί η Νέα Διαδικασία

  1. Αυτόματη Υποβολή: Εάν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι ακριβή και πλήρη, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ στις 2 Ιουλίου 2024.
  2. Προαιρετική Πρόωρη Υποβολή: Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα την προσυμπληρωμένη δήλωσή τους.
  3. Τροποποιήσεις: Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή ανακριβή, οι φορολογούμενοι πρέπει να τα τροποποιήσουν και να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024. Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 2 Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου 2024 χωρίς κυρώσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ενημέρωση και διαφάνεια

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους σε εβδομαδιαία βάση μέσω e-mail και στην πλατφόρμα myAADE για οποιεσδήποτε μεταβολές στα στοιχεία τους, που έχουν ληφθεί από τρίτους φορείς. Αυτό επιτρέπει στους πολίτες να ελέγξουν αν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Στατιστικά στοιχεία

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβάλει δηλώσεις 852.500 φορολογούμενοι από τους 1.429.670 που εμπίπτουν στη διαδικασία προεκκαθάρισης. Επιπλέον, έχουν ειδοποιηθεί 22.730 φορολογούμενοι για μεταβολές στα στοιχεία τους μετά την αρχική προεκκαθάριση, καθώς και 8.036 φορολογούμενοι που χρειάζεται να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους λόγω νεότερων στοιχείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: