Αυξημένα έσοδα αλλά με ζημιές στο εννεάμηνο για την ΤΙΤΑΝ

Αυξημένα έσοδα αλλά με ζημιές στο εννεάμηνο για την ΤΙΤΑΝ

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για 6ο συνεχές τρίμηνο.

Ζημιές 15 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων στα 883, εκατ. ευρώ από 847 εκατ. ευρώ κατέγραψε το εννεάμηνο του 2013 η Τιτάν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Τιτάν παρουσίασε ενίσχυση των θετικών τάσεων που άρχισαν να διαγράφονται εντός του 2013, παρά την αβεβαιότητα και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν ακόμα σε συγκεκριμένες αγορές.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για 6ο συνεχές τρίμηνο την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013 και αυξήθηκε κατά 6% στα 316 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα €61 εκατ., κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2012.

Διαβάστε ακόμη: «Η Βιοχάλκο δεν μετακομίζει»

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε σε 888 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 5,5% και έφθασαν τα 154 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημίες ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα εννεαμήνου είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η υποχώρηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 9% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν αυξηθεί οριακά κατά 0,4%.

Ο Όμιλος εφαρμόζοντας αυστηρή ιεράρχηση των κεφαλαιακών δαπανών και συγκρατώντας, παρά την αύξηση των πωλήσεων, το ύψος των κεφαλαίων κίνησης, δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 76 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 594 εκατ. ευρώ, χαμηλότερος κατά 73 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα προ ενός έτους επίπεδα. Από τις αρχές του 2009 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί κατά περίπου 50%.