Αυξημένα κέρδη εμφάνισε η ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο

Αυξημένα κέρδη εμφάνισε η ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο

Οριακή μείωση στον κύκλο εργασιών.

Αυξημένα κέρδη και οριακή μείωση στον κύκλο εργασιών εμφάνισε η ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 161 εκατ. ευρώ από 162,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,7% (-1,1 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο από την υποχώρηση των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της εταιρείας ανήλθαν στα 22,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 που είχαν διαμορφωθεί στα 27,1 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 39,1 εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,4%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,6 εκατ. ευρώ από 21,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2%. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε σαν συνέπεια τη σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 20 εκατ. ευρώ. Για αυτό το λόγο, τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στα 33,4 εκατ. ευρώ από 14,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 128%.

Διαβάστε ακόμη: Πέρασε η τροπολογία για την ΕΥΔΑΠ