Αυξημένες κατά 9,81% οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Σαράντης

Στα 160,27 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το Α' εξάμηνο του 2018, συγκριτικά με 145,96 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στα 160,27 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ», κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, συγκριτικά με 145,96 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,81%.

Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,01%, στα 59,99 εκατ. ευρώ από 58,81 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 62,57% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, εμφάνισαν άνοδο κατά 15,06%, στα 100,28 εκατ. ευρώ από 87,15 εκατ. ευρώ, το Α’ περυσινό εξάμηνο.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA και της ERGOPACK, οι οποίες ενσωματώθηκαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του ομίλου ανήλθαν στα 93,76 εκατ. ευρώ, το Α’ εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 7,58%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 153,75 εκατ. ευρώ, το Α’ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας άνοδο της τάξης 5,34%.

Συγκεκριμένα:

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 12,09%, στα 17,88 εκατ. ευρώ από 15,95 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 11,15% από 10,93%, το Α’ εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 14,84 εκατ. ευρώ από 13,57 εκατ. ευρώ, το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο, αυξημένα κατά 9,35% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 9,26% από 9,30%, το περυσινό A’ εξάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 14,39 εκατ. ευρώ από 15,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,34% και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,98% από 10,53%, το Α’ εξάμηνο του 2017.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,84 εκατ. ευρώ από 13,37 εκατ. ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 7,39% από 9,16%, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.