Αυξημένες πωλήσεις και ζημίες για την Σφακιανάκης

Σε 14,3 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές του Ομίλου στο εννιάμηνο του 2014.

Σε 162,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Σφακιανάκης στο εννεάμηνο του 2014 σημειώνοντας αύξηση 20,9% σε σχέση το 2013, ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 24,1% φτάνοντας τα 126,5 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά την ενίσχυση του κύκλου εργασιών τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου είναι μειωμένα κατά 7,1%, τα αποθέματα κατά 23,7% και οι απαιτήσεις κατά 2,4% συνεισφέροντας καθοριστικά στη διαμόρφωση θετικών λειτουργικών ροών.

Οι ζημιές μετά φόρων το εννεάμηνο του 2014 περιορίστηκαν σε 14,3 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το 2013 (-35,3%) και σε 13,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία έναντι 19,7 εκατ. ευρώ (-30,5%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όμιλος πέτυχε λειτουργική κερδοφορία με το αποτέλεσμα EBITDA να διαμορφώνεται σε 13,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την εταιρεία βελτιώθηκε κατά 56,5% κλείνοντας στα -2,1 εκατ. ευρώ από -4,8 εκατ. ευρώ το 2013.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 42,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 13 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4% και κατά 26,9% αντίστοιχα.