Αυξημένη η διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια

Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Β ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με την διακίνηση του Β ́ τριμήνου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 4,7%,

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του Β’ τριμήνου 2019.

Ειδικότερα:

• Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Β ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το Β ́ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%, από την αντίστοιχη σύγκριση του Β ́ τριμήνου 2018 προς το Β ́ τρίμηνο 2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 7,3%.

• Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Β ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με την διακίνηση του Β ́ τριμήνου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 4,7%, από την αντίστοιχη σύγκριση του Β ́ τριμήνου 2018 προς το Β ́ τρίμηνο 2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 2,9%.

• Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Β’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το Β ́ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 2,2%, από την αντίστοιχη σύγκριση του Β ́ τριμήνου 2018 προς το Β ́ τρίμηνο 2017 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 3,5%.