Αυξημένος κύκλος εργασιών για τον όμιλο ΕΛΙΝΟΙΛ το 2014

Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων εσωτερικής αγοράς όσο και στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου.

Αύξηση 29% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ το 2014, ο οποίος ανήλθε στα 965,3 εκατ. ευρώ έναντι 745,8 εκατ. ευρώ το 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων εσωτερικής αγοράς όσο και στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου.

Αναλυτικότερα, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 37,2 εκατ. ευρώ έναντι 31,7 εκατ. ευρώ το 2013 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 68%.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 8 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60%, σε σχέση με το 2013, τα αποτελέσματα προ φόρων σε κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,9 εκατ. ευρώ το 2013 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ