Αυξημένος τζίρος για τις επιχειρήσεις πωλήσεων μέσω διαδικτύου- Ποιοι κλάδοι είδαν τη μεγαλύτερη μείωση

Αυξημένος τζίρος για τις επιχειρήσεις πωλήσεων μέσω διαδικτύου- Ποιοι κλάδοι είδαν τη μεγαλύτερη μείωση
Photo: pixabay.com

Με την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα καταστήματα και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου κινήθηκε κυρίως το λιανικό εμπόριο το δεύτερο τρίμηνο, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 10,7 δισ. ευρώ.

Με την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα καταστήματα και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου κινήθηκε κυρίως το λιανικό εμπόριο το δεύτερο τρίμηνο, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 10,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 13,1 δισ. ευρώ, και μείωση 4,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020 που είχε ανέλθει σε 11,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αύξηση 17,0%.
  • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 4,2%

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 69,2%.
  • Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 55,8%

Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο  διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 που είχε διαμορφωθεί σε 2,6 δισ. ευρώ και μείωση 13,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 που είχε ανέλθει 2,7 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 είναι:

  • Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 33,2%.
  • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 29,5%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 50,6%
  • Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 46,4%.

Πώληση βιβλίων

Ο αριθμός των επιχειρήσεων της λιανικής πώλησης βιβλίων ανήλθε σε 1.614 επιχειρήσεις το 2019, καταγράφοντας μείωση 35,0% σε σχέση με το 2011, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2.484 επιχειρήσεις, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στο έτος 2018 (8,4%) και το έτος 2015 (7,3%).

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών διαμορφώθηκε σε 229,9 δισ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 25,6% σε σύγκριση με το 2011, που είχε ανέλθει σε 308,9 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται το 2012 (19,6%) και το 2015 (4,6%). Μείωση καταγράφηκε και στο πλήθος των επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 50% του κύκλου εργασιών, από 164 το 2011 σε 68 το 2019.

Επίσης, οι ενάρξεις λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στη λιανική πώληση βιβλίων αυξήθηκαν από 91 το 2011 σε 101 το 2013 και διαμορφώθηκαν σε 59 το 2018 παρουσιάζοντας πτωτική τάση, μεταξύ των ετών 2013 και 2018. Τέλος, το ποσοστό των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών κυμάνθηκε μεταξύ 1,4% το 2015 και 2,9% το 2018.

Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της λιανικής πώλησης βιβλίων το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 36,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 45,0 δισ. ευρώ και μείωση 9,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020, που είχε ανέλθει σε 39,9 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών των ίδιων επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο 2019 σημείωσε αύξηση 7,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2018 και αύξηση 6,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019.

Για τις επιχειρήσεις της λιανικής πώλησης βιβλίων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 9,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,2% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 8,4 δισ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2020, σημείωσε μείωση 16,4% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019. Ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2020 σημείωσε αύξηση 8,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2020, ενώ ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2019 είχε σημειώσει μείωση 20,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019.