Αύξηση 20% των αναπροσαρμοσμένων κερδών EBITDA της Vivartia Συμμετοχών το 2016

Αύξηση 20% των αναπροσαρμοσμένων κερδών EBITDA της Vivartia Συμμετοχών το 2016

Το 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου.

Στο ποσό των 572,0 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2016, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 4,9% έναντι του ποσού των 601,4 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2015 (μείωση 3,4% σε συγκρίσιμο επίπεδο), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: 278,5 εκατ. ευρώ, Κατεψυγμένα: 139,8 εκατ. ευρώ και Εστίαση και Ψυχαγωγία: 160,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους 7,0 εκατ. ευρώ). Οι συγκρίσιμες πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών του Ομίλου κατέγραψαν μείωση της τάξης του 6,5% σε σχέση με το 2015, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε μείωση πωλήσεων της τάξης του 2,6% ενώ ο κλάδος κατεψυγμένων παρουσίασε αύξηση επί συγκρίσιμων μεγεθών της τάξης του 2,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου (εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού 14 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 60 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 50 εκατ. ευρώ το 2015. Η εν λόγω αύξηση (20%) αποδίδεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου κέρδους EBITDA κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015, στο 10,4%.

Εξαιρουμένης της επίδρασης από την απομείωση της απαίτησης του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (προβλέψεις πέραν της συνήθους δραστηριότητας), ο Όμιλος το 2016 παρουσίασε οριακές προ φόρων ζημιές ύψους 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκατ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης στην ελληνική οικονομία, ο Όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33% το 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 63% το 2016), με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου να αποσπά για μία ακόμα χρονιά σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση των εταιρειών στην ποιότητα και την καινοτομία.

Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρεία στη συνολική αγορά λευκού γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 28% το 2016), στους κλάδους καταψυγμένων λαχανικών και ζυμών καθώς και στον κλάδο εστίασης με παρουσία 518 σημείων στη χώρα.

Το 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου, ενώ προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων».