Αύξηση 22% για τα κέρδη της Entersoft

Αύξηση 22% για τα κέρδη της Entersoft

Έσοδα ύψους 7,74 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Entersoft το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι 6,37 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2021. Τα EBITDA ανήλθαν στα 2,95 εκατ. ευρώ από 2,56 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στα 10,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά διαθέσιμα στα 8,1 εκατ. μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση των εσόδων κατά 22% προήλθε κατά το μεγαλύτερο βαθμό (76%) οργανικά και κατά το υπόλοιπο από την εξαγορά της LogOn. Επιπλέον επιτεύχθηκε υψηλό περιθώριο κερδοφορίας (EBITDA) 38%, οριακά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο 2021 (37%).

Στο πρώτο τρίμηνο 2022 διαπιστώθηκε σημαντική ανάπτυξη των εσόδων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (Retail Link eInvoicing) που κατέγραψε ανάπτυξη 30% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021, καθώς και στα προϊόντα Warehouse Management όπου επιτεύχθηκε αύξηση 60% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι τα επόμενα τρίμηνα διαμορφώνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την διατήρηση αλλά και ενίσχυση αυτών των ρυθμών ανάπτυξης, με δεδομένες και τις ανακοινώσεις περί προκήρυξης έργων για τον ιδιωτικό τομέα τόσο από το νέο ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης.