Αύξηση 4% στον κύκλο εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο στο πρώτο εξάμηνο του 2014.

Στα 2,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι 21,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, στα 3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους του ομίλου, το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι ζημιών 22 εκατ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ, το 2013.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 89 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του εξαμήνου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο του 2014, θα είχαν αυξηθεί κατά 7% και 4%, αντίστοιχα.

Κατά το 2ο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε στα 319 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 6,5 εκατ. ευρώ, στα 58,5 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης της λειτουργικής συνεισφοράς της Αιγύπτου κατά 14 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρώτο εξάμηνο του 2014, η πλειοψηφία των αγορών του ομίλου και, ιδίως, ο τομέας των ΗΠΑ, κινήθηκαν ανοδικά, όμως η έλλειψη παροχής φυσικού αερίου στην Αίγυπτο αποτέλεσε τροχοπέδη για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ο όμιλος επέστρεψε σε καθαρή, αν και ισχνή, κερδοφορία, μετά από τρία συνεχόμενα εξάμηνα ζημιών.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, το πρώτο εξάμηνο του 2014, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13%, στα 134 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 12 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Η είσπραξη μερισμάτων 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού οδήγησε σε καθαρά κέρδη 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22 εκατ. ευρώ, το 2013.

Θετική πορεία εκτός Ελλάδος για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ το 2013