Αύξηση 4,2% στον κύκλο εργασιών του ομίλου REDS

Αύξηση 4,2% στον κύκλο εργασιών του ομίλου REDS

Η βελτίωση του τζίρου προέρχεται εξ΄ολοκλήρου από τη μίσθωση του εμπορικού πάρκου Smart Park στα Σπάτα.

Αύξηση 4,2% παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων REDS και ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ολοκλήρου από τη μίσθωση του εμπορικού πάρκου Smart Park στα Σπάτα, όπου, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η μέση επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου στο εννεάμηνο του 2013 παρουσίασαν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2012 (18% αύξηση).

Οι ζημίες μετά από φόρους σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το εννεάμηνο του 2013 σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 2 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2012.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) διαμορφώθηκε σε 113 εκατ. ευρώ, έναντι 115 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012 (μείωση 1,7%). Ο δείκτης καθαρού δανεισμού ως προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) διαμορφώθηκε σε 26,2% έναντι 25,6% στις 31.12.2012.

Διαβάστε ακόμη: Αλουμύλ: Πτώση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο