Αύξηση 5,8% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Quest Συμμετοχών

Αύξηση 5,8% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Quest Συμμετοχών

Oι πωλήσεις ανήλθαν σε 87.097 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Ενισχυμένες πωλήσεις παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2016 η Quest Συμμετοχών ΑΕ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 87.097 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1.240 χιλ. ευρώ έναντι 425 χιλ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex), για το πρώτο τρίμηνο 2016, ανήλθαν σε 4.188 χιλ. ευρώ έναντι 8.632 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρίας (Quest Holdings)
Τα έσοδα ανήλθαν σε 756 χιλ. ευρώ έναντι 752 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 54 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 48 χιλ. ευρώ, το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 84 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 242 χιλ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 21 χιλ. ευρώ έναντι 286 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιριών
Κλάδος πληροφορικής
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 25,6 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ, το 2015, σημειώνοντας πτώση 13%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 305 χιλ. ευρώ έναντι 492 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 33 χιλ. ευρώ έναντι 184 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 19 χιλ. ευρώ έναντι 98 χιλ. ευρώ, το 2015.

Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 84 χιλ. ευρώ έναντι 336 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 105 χιλ. ευρώ έναντι 352 χιλ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 105 χιλ. ευρώ έναντι 352 χιλ. ευρώ, το 2015.

iSquare
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,9 εκατ. ευρώ, το 2015, σημειώνοντας αύξηση 49%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 553 χιλ. ευρώ έναντι 260 χιλ. ευρώ, το 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 449 χιλ. ευρώ έναντι 225 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 323 χιλ. ευρώ έναντι 145 χιλ. ευρώ πέρυσι.

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ, το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 62 χιλ. ευρώ έναντι 46 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 18 χιλ. ευρώ έναντι 31 χιλ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 18 χιλ. ευρώ έναντι 31 χιλ. ευρώ, το 2015.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 2%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1.030 χιλ. ευρώ έναντι 577 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 703 χιλ. ευρώ έναντι 264 χιλ. ευρώ, το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 428 χιλ. ευρώ έναντι 131 χιλ. ευρώ, το 2015.

Κλάδος ταχυδρομικών υπηρεσιών
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ ισόποσες με τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.507 χιλ. ευρώ έναντι 1.641 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.334 χιλ. ευρώ έναντι 907 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 958 χιλ. ευρώ έναντι 699 χιλ. ευρώ, το 2015.

Κλάδος διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% έμμεσης θυγατρικής «Cardlink», που εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, έχουν, ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 60%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 886 χιλ. ευρώ έναντι 902 χιλ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 811 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 139 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 486 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 128 χιλ. ευρώ, το 2015.

Κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ)
Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρία λειτουργεί πέντε φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1.074 χιλ. ευρώ έναντι 916 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 315 χιλ. ευρώ έναντι 115 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 117 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 5 χιλ. ευρώ, το 2015.