Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων για την Intracom το 2016

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 27,8 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ, το 2015.

 

Αύξηση κατά 6,5% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Intracom Holdings, το 2016, οι οποίες ανήλθαν στα 401,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,1 εκατ. ευρώ, το 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών προήλθε από την Intrakat (45,4%), με πωλήσεις 182,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές -3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -11,7 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 27,8 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ, το 2015 (αύξηση 21%). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου, ως προς την πρόβλεψη προστίμου 4,3 εκατ. ευρώ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που επιβαρύνει το αποτέλεσμα της Intrakat, ανέρχεται στα 32,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -7,7 εκατ. ευρώ, το 2015. Σε προσαρμοσμένο αποτέλεσμα, όλες οι θυγατρικές είναι σε κερδοφορία.