Αύξηση εισαγωγών – εξαγωγών αλλά και εμπορικού ελλείματος τoν Σεπτέμβριο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε σε 16,5 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε ετήσια βάση.

Την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στα 16,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς συνέχισαν υψηλότερα εισαγωγές και εξαγωγές το Σεπτεμβριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 4.719,9 εκατ. ευρώ (5.178,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.513,0 εκατ. ευρώ (5.245,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 376,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 385,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,4%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.835,7 εκατ. ευρώ (3.129,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.671,6 εκατ. ευρώ (3.124,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 147,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 8,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 152,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε σε 1.884,2 εκατ. ευρώ (2.048,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.841,4 εκατ. ευρώ (2.121,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 228,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 232,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,2% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 41.766,1 εκατ. ευρώ (46.786,3 εκατ. δολάρια) έναντι 40.056,2 εκατ. ευρώ (47.678,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 4,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.095,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.916,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 25.265,6 εκατ. ευρώ (28.472,7 εκατ. δολάρια) έναντι 24.665,6 εκατ. ευρώ (29.539,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 809,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 874,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε σε 16.500,5 εκατ. ευρώ (18.313,6 εκατ. δολάρια) έναντι 15.390,6 εκατ. ευρώ (18.139,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.286,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.041,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6%.