Αύξηση κατά 31,5 δισ. ευρώ για το εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση κατά 31,5 δισ. ευρώ για το εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Photo: pixabay.com

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2021, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,55 δισ. ευρώ σε 33,52 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 9,9%, το 3 ο τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 30,8 δισ. ευρώ σε 33,9 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -1,0% κατά το 3 ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 2,3% το 3 ο τρίμηνο του 2020.

Τέλος, κατά το 3ο τρίμηνο του 2021, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 3,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 17,3% το 3 ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 18,5% το 3ο τρίμηνο του 2020.