Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τις «Μινωικές Γραμμές»

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τις «Μινωικές Γραμμές»

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής η 22α Οκτωβρίου.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» μέχρι του ποσού των 50.534.775 ευρώ, με την έκδοση έως 22.459.900 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 19 νέες, κοινές, ονομαστικές για κάθε 60 παλαιές, κοινές, ονομαστικές μετοχές, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη: Μείωση του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο

H τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 2,25 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση και, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 210.118.275 ευρώ και θα διαιρείται σε 93.385.900 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 22/10/2013. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.