Αύξηση πωλήσεων για την Μ.Ι.Μαΐλλης στο α’ τρίμηνο του 2014

Στα 4,5 εκατ. ευρώ οι ζημιές του ομίλου.

Σε 60 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης στο πρώτο τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 10,1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση ήταν αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για μηχανές, ενώ μέρος της μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων αναλωσίμων.

Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 20,6% ήταν υψηλότερο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους των αναλωσίμων.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA το πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε 2,8 εκατ. ευρώ (έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το 2013). Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013, λόγω των χαμηλότερων εξόδων από συναλλαγματικές διαφορές.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίστοιχα οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Μείωση 2,4% των πωλήσεων για τον όμιλο Μαΐλλη