Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε η «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις»

Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε η «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις»

Την ίδια στιγμή εμφάνισε μείωση καθαρών κερδών στο εννεάμηνο του 2014.

Στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις» στο εννεάμηνο του 2014, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 22,3 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 430.000 ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.