Αύξηση ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου της Cofidin S.A.

Αύξηση ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου της Cofidin S.A.

Ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου της σε Βιοχάλκο και Χαλκόρ.

Στο 13,30% ανέρχεται το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Cofidin S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Βιοχάλκο από 8/8. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την 08/08/2013 τα δικαιώματα ψήφου της Cofidin S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Βιοχάλκο Α.Ε. ανήλθαν σε 13,30% από 5,98%, λόγω συγχωνεύσεως, ενώ ταυτόχρονα, τα δικαιώματα ψήφου της μετόχου “COFIDILUX SA”, την οποία η Cofidin απορρόφησε, ανερχόμενα προ στης συγχωνεύσεως σε 5,17%, μηδενίστηκαν (0%).

Παράλληλα, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση, την 08/08/2013, τα δικαιώματα ψήφου της Cofidin στο μετοχικό κεφάλαιο της Χαλκόρ Α.Ε. ανήλθαν στο 6,31% έναντι 4,87% που κατείχε.