Αύξηση στις πωλήσεις για τον όμιλο Intracom Holdings

Διαμορφώθηκαν στα 131 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2014 από 118,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. 

Στο ποσό των 131 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intracom Holdings στο πρώτο τρίμηνο του 2014, από 118,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 10,8%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Οι ζημίες προ φόρων (EBT) στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ενοποιημένο αποτελέσμα προ φόρων επιβαρύνεται με ζημίες ύψους 4,6 εκατ. ευρώ της Intracom Telecom.

Επίσης σημειώνεται ότι ο όμιλος Intrasoft International και η Intracom Defense επιστρέφουν στην κερδοφορία προ φόρων.
Οι νέες συμβάσεις τριμήνου ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/3/2014 ανήλθε σε 671,8 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: 

«Πράσινο» φως για την πώληση του 49% της Intracom Telecom

H Hellas online αύξησε τους πελάτες της κατά 6,3%