Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης το Μάιο

Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου από το 2001, σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος «Εργάνη».

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης το Μάιο του 2016 καταγράφουν τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 76.591 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης από την «Εργάνη», για το μήνα Μάιο του 2016, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 230.965, ενώ οι αποχωρήσεις σε 154.374.

Αυτό συνεπάγεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, με θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 76.591 θέσεις εργασίας.

Σχετικά με τις 154.374 αποχωρήσεις, οι 74.422 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 79.952 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση των στοιχείων του Μαΐου 2015 και του Μαΐου 2016 προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 9.555 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Μάιο 2016 (θετικό ισοζύγιο 76.591 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (86.146) τον Μάιο του 2015.

Ο Μάιος 2016 είναι ο τέταρτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Η επίδοση του Μαΐου 2016 είναι η δεύτερη υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Μαΐου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2016,οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 824.017 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 622.961, εκ των οποίων οι 325.982 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 296.979 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 201.056 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.