Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

REUTERS

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η αύξηση ήταν της τάξης του 67%.

Kατά 711 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουάριου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στην επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε μικρή βελτίωση. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, στα 3,18 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ. πέρυσι.

Ωστόσο οι εξαγωγές μειώθηκαν στα 2,206 δισ. ευρώ από 2,265 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 3,67 δισ. ευρώ από 3,49 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 52,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014, αλλά οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 12,4%..

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, εμφάνισε έλλειμμα 1,6 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 390 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση 76 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 8,3 δισ. ευρώ των απαιτήσεων των Ελλήνων έναντι κατοίκων του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 12,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.