Αύξηση τζίρου εν μέσω κορωνοϊού εμφάνισε η Mytilineos

Δυναμικό ξεκίνημα παρά τις ειδικές συνθήκες στην οικονομία πραγματοποίησε η εισηγμένη. Στα 513,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών, με τα καθαρά κέρδη στα 36,4 εκατ. Στο 1,5 δισ. η ρευστότητα της εταιρείας. Πλήρως λειτουργικοί όλοι οι τομείς δραστηριότητας.

Ενισχυμένο τζίρο και κάμψη σε επίπεδο κερδοφορίας εμφανίζει το πρώτο τρίμηνο η εταιρεία Mytilineos, η οποία παραμένει πλήρως λειτουργική παρά την πανδημία.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Mytilineos, παρά τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η Covid-19, παραμένει πλήρως λειτουργική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, έχοντας εφαρμόσει αυστηρά μέτρα διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων της, υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση.

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, συνεχίζεται η πλήρης και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των παραγωγικών εγκαταστάσεων ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα ή καθυστερήσεις τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα όσο και στις παραγγελίες των πελατών.

Στον Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, όλες οι μονάδες παραμένουν πλήρως λειτουργικές, παρέχοντας κρίσιμη στήριξη στο εθνικό δίκτυο.

Στους τομείς Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, τα έργα που βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου προχώρησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς διακοπές ή σημαντικές καθυστερήσεις.

Ειδικότερα:

  • Η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις καθώς τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) όσο και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% (από 65,2 εκατ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο του 2019, σε 80,6 εκατ. ευρώ το Α’ Τρίμηνο του 2020) και κατά 49,7% (από 24,3 εκατ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο του 2019 σε 36,4 εκατ. ευρώ το Α’ Τρίμηνο του 2020) αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση:

  • O Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 532,7 εκατ. ευρώ έναντι 513,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7%.
  • Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 80,6 εκατ. ευρώ έναντι 92,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,4%.
  • Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €36,4 εκατ. έναντι 49,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 26,8%.
  • Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε 0,255 ευρώ έναντι 0,348 ευρώ.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 530 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA σε 1,76, με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
  • Η ταμειακή θέση διατηρείται στα €700 εκατ. και η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ
  • Η ρευστότητα περιλαμβάνει 700 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 800 εκατ. ευρώ σε εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης, δηλαδή συνολικά 1,5 δισ. ευρώ