Αυξήθηκε 5,8% η βιομηχανική παραγωγή το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου

Αυξήθηκε 5,8% η βιομηχανική παραγωγή το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο  δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,4%.

Κατά 6,7% ενισχύθηκε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάιο 2024 σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2023, ενώ τότε είχε καταγράψει αύξηση 2,3% έναντι του ίδιου μήνα του 2022, όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,8%. 

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο  δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,4%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μεταλλικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης  του κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Μάιο 2024 σε σχέση με τον Απρίλιο 2024.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαΐου 2024 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαΐου 2023, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η  μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλλευμάτων.
 
Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά  6,7% τον μήνα Μάιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές  των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:  

Από την αύξηση:
• Κατά 21,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 4,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού  μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ποτοποιίας,  βιομηχανίας τροφίμων.
• Κατά 3,5% του Δείκτη Παροχής Νερού. 

Από τη μείωση:
• Κατά 2,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και  φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2024 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της  περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2024 κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023,  προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση: 

  • Κατά 14,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
    • Κατά 4,1% του Δείκτη Μεταποίησης.
    • Κατά 4,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.
    • Κατά 2,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. 

IIΙ. Σύγκριση Μαΐου 2024 με Απρίλιο 2024 

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,4% τον μήνα Μάιο 2024, σε  σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους  τομέων βιομηχανίας: 

Από την μείωση:
• Κατά 7,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 5,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.
• Κατά 2,7% του Δείκτη Μεταποίησης. 

Από την αύξηση:
• Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: