Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μεγάλη αύξηση σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο.

Μεγάλη αύξηση 34,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εισαγωγών και της περαιτέρω μείωσης των ελληνικών εξαγωγών. Με αποτέλεσμα, στο τέλος του 9μήνου, το εμπορικό έλλειμμα να εμφανίζει αύξηση 8,7%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 4.350,7 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2014 έναντι 4.043,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 329,3 εκατ. ευρώ, ή 13,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.285,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.504,5 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 8,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ, ή 0,1%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.064,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.539,1 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 34,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 331,3 εκατ. ευρώ, ή 31,1%).

Το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 35.684,9 εκατ. ευρώ έναντι 35.352,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.620,8 εκατ. ευρώ, ή 7,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 20.011,8 εκατ. ευρώ έναντι 20.938,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 4,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 323,9 εκατ. ευρώ, ή 2,6%).
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 15.673,1 εκατ. ευρώ έναντι 14.414,0 εκατ. ευρώ το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.944,7 εκατ. ευρώ, ή 19,7%).