Αυξήθηκε κι άλλο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο

Στο τέλος του 10μήνου, το εμπορικό έλλειμμα εμφάνισε αύξηση 18,4%.

 

Αύξηση 20,6% σημείωσε τον Οκτώβριο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, καθώς η αύξηση κατά 13,9% της αξίας των εισαγωγών, υπερκέρασε την άνοδο κατά 8,6% της αξίας των εξαγωγών.

Στο τέλος του 10μήνου, το εμπορικό έλλειμμα εμφάνισε αύξηση 18,4%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.666,9 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2017, έναντι 4.098,4 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 321,8 εκατ. ευρώ ή 10,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 380,2 εκατ. ευρώ ή 14%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.491,9 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2017, έναντι 2.294,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 189,8 εκατ. ευρώ ή 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 189,9 εκατ. ευρώ ή 11,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.175,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.804,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 132,0 εκατ. ευρώ ή 8,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 190,3 εκατ. ευρώ ή 17%).

Το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε το ποσό των 41.899,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2017 έναντι 36.344,5 εκατ. ευρώ το δεκάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 15,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.796,8 εκατ. ευρώ ή 9,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.884,3 εκατ. ευρώ ή 6,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε το ποσό των 23.611,3 εκατ. ευρώ, έναντι 20.893,3 εκατ. ευρώ το δεκάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 13% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.074,8 εκατ. ευρώ ή 7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.078,7 εκατ. ευρώ ή 7,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 18.288,1 εκατ. ευρώ έναντι 15.451,2 εκατ. ευρώ το δεκάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 18,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.722,0 εκατ. ευρώ ή 12,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 805,6 εκατ. ευρώ ή 6,7%).