ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αύξηση πωλήσεων με διεύρυνση ζημιών

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αύξηση πωλήσεων με διεύρυνση ζημιών

Η ζημιές εννεαμήνου μετά φόρων έφτασαν στα 118 εκατ. ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων αλλά με διεύρυνση ζημιών παρουσίασε το εννεάμηνο του 2013 η ΑΓΕΤ Ηρακλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος παρουσίασε το εννεάμηνο του 2013 ζημιές μετά από φόρους 118,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 70,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι πωλήσεις του ομίλου την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν σε 177,5 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 2,4%, σε σύγκριση με 173,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ύφεση και επηρεάστηκαν σημαντικά από την αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής τσιμέντου, όπως επισημαίνει η ΑΓΕΤ Ηρακλής. Ο όμιλος εντείνει τις προσπάθειες εξαγωγικής δραστηριότητας, καινοτομίας σε προϊόντα και διαδικασίες και περιορισμού του κόστους.

Διαβάστε ακόμη: Διεύρυνση ζημιών παρουσίασε η ΑΓΕΤ Ηρακλής, το α΄ εξάμηνο του 2013

Σε εταιρικό επίπεδο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 159,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 5,2%, σε σύγκριση με 151,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημιές 121,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 49,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημιές 116,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 56,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το εννεάμηνο του 2013 η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 107,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 72,2 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2012.