Ahold Delhaize: Οι υψηλές ταχύτητες στον όμιλο και οι τάσεις στην Ελλάδα

AFP

Mε 67,4% «τρέχει» το online κανάλι για την μητρική της ΑΒ Βασιλόπουλος – Στόχος για το 2021 ρυθμός ανάπτυξης 30% για τις διαδικτυακές πωλήσεις της πολυεθνικής – Οι επιδόσεις του 2020 και η έμφαση στο δίκτυο καταστημάτων ευκολίας στην Ελλάδα.

Αύξηση 84,2% εμφάνισαν στο δ’ τρίμηνο του 2020 οι διαδικτυακές πωλήσεις της Ahold Delhaize, μητρικής της ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ στο σύνολο της περσινής χρονιάς ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε σε 67,4%, με τη διοίκηση να θέτει τον πήχη για το 2021 στο 30%.

Ειδικότερα στις ΗΠΑ η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων ανήλθε σε 128,5% στο δ’ τρίμηνο και 105,1% στο σύνολο του 2020, ενώ στην Ευρώπη σημειώθηκε αύξηση 73,4% στο δ’ τρίμηνο και 57,4% στο σύνολο του 2020.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις 74,7 δισ. ευρώ το 2020 με αύξηση 14,2%. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις, εξαιρουμένης της επίδρασης των καυσίμων, αναπτύχθηκαν με ρυθμό 12,5% – 14,4% στις ΗΠΑ και 9,6% στην Ευρώπη. Τα υποκείμενα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,594 δισ. ευρώ με αύξηση 31,2% και τα αντίστοιχα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 2,427 δισ. ευρώ με αύξηση 30,5%.

Σε επίπεδο δ’ τριμήνου, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της Ahold Delhaize ανήλθαν σε 19,6 δισ. ευρώ με αύξηση 18% – και 14,2% στη βάση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, oι συγκρίσιμες πωλήσεις, εκτός καυσίμων, αυξήθηκαν 11,2% και 10,6% αντίστοιχα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 4,1% στο δ’ τρίμηνο και 4,8% το 2020 και τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,53 ευρώ και 2,26 ευρώ αντίστοιχα. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές το 2020 ήταν 2,2 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από τις προβλέψεις για τουλάχιστον 1,7 δισ. ευρώ και παρά τα 609 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν σε προγράμματα παροχών, με καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες 2,6 δισ. ευρώ.

Για το 2021 η πολυεθνική προβλέπει αύξηση καθαρών διαδικτυακών πωλήσεων πάνω από 30%, λειτουργικό περιθώριο τουλάχιστον 4% και ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου στα 1,6 δισ. ευρώ.

Στα πρόσθετα έσοδα για την νέα οικονομική χρήση αναμένεται να συνεισφέρουν οι εξαγορές, τα ιδιόκτητα brands, η επανατοποθέτηση του μοντέλου καταστημάτων και η επένδυση σε συμφωνίες και προσφορές.

Σημειώνεται επίσης ότι το 2020, τα εμπορικά σήματα της Ahold Delhaize συνεισέφεραν 680 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξουν πελάτες, συνεργάτες και προγράμματα για την στήριξη της κοινωνίας, ενώ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 1,4 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνεργατών, με συνταξιοδοτικές παροχές.

Ο Frans Muller, πρόεδρος και CEO της Ahold Delhaize, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε ψηφιακές δυνατότητες, με αποτέλεσμα το 2020 να κλείσει με τα σήματα της πολυεθνικής σε στρατηγικά ισχυρότερη θέση από ό,τι πριν από την έναρξη της πανδημίας.

Στην Ελλάδα

Αν και δεν γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της Ahold Delhaize για την Ελλάδα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΒ επενδύει συστηματικά τόσο στο online κανάλι, έχοντας συνάψει στρατηγική συνεργασία με την πλατφόρμα delivery.gr , όσο και στα φυσικά καταστήματα.

Αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία που δημιούργησε η πανδημία για τα καταστήματα τροφίμων ευκολίας στις γειτονιές άνοιξε 13 νέα ΑΒ Shop & Go. Έχοντας επενδύσει στην αγορά της μικρής λιανικής η εταιρεία επωφελείται από τη ραγδαία αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, που πριμοδοτεί για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα hypermarket αλλά και τα καταστήματα τροφίμων ευκολίας στις γειτονιές.

Ειδικά στα τελευταία η ΑΒ έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία με τα ιδιόκτητα σήματα της, που ευνοούνται λόγω της διάθεσης του κοινού να κάνει τις αγορές του γρήγορα και χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τα αστικά καταστήματα ευκολίας AB Shop & Go, τα οποία λειτουργούν μέσω συστήματος franchise.

Το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις προκλήσεις και σήμερα αριθμεί 59 καταστήματα ενώ 79 είναι τα ΑΒ Shop & Go που λειτουργούν εντός πρατηρίων Shell και επιπλέον 81 σημεία πώλησης αριθμεί το δίκτυο της περιφέρειας ΑΒ Food Market που επίσης αναπτύσσεται με το μοντέλο franchise. Για το 2021 αναμένεται να δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των σημάτων ενώ συνολικά η ΑΒ Βασιλόπουλος προγραμματίζει επενδύσεις γύρω στα 50 εκατ. ευρώ και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να διαθέσει σε μείωση των τιμών και σε προωθητικές ενέργειες.