Ακούστε τη μουσική της Wikipedia

Ακούστε τη μουσική της Wikipedia

Κάθε edit και κάθε προσθήκη παράγει έναν ήχο ορχήστρας για τον χρήστη. 

Αν είναι αλήθεια πως η Wikipedia είναι ο ναός της παγκόσμιας γνώσης, τότε ο ναός αυτός βρήκε το εκκλησιαστικό όργανο που του ταιριάζει.

Δύο προγραμματιστές, ο Mahmoud Hashemi και ο Stephen LaPorte δημιούργησαν ένα πρόγραμμα που παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις αλλαγές που κάνουν οι χρήστες στη Wikipedia και παράγει έναν μουσικό ήχο ανάλογα με το είδος του edit του καθενός.

Ανάλογα με το αν πραγματοποιείται προσθήκη ή διαγραφή περιεχομένου σε κάποιο λήμμα, ακούγεται και από μία διαφορετική νότα από διαφορετικό όργανο (μικρό κρουστό ή έγχορδο). Η τονικότητα αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος της αλλαγής.

Ομοίως, όσο μεγαλύτερη είναι η αλλαγή (σε αριθμό λέξεων ή ανακατανομή περιεχομένου) τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κύκλος που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το όνομα του λήμματος. Μάλιστα, αν πατήσετε στον κύκλο, θα οδηγηθείτε απ’ ευθείας στη σελίδα που καταγράφει το τι ακριβώς τροποποιήθηκε.

Το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο και θυμίζει μουσική διαλογισμού. Μπορείτε να το ακούσετε (με τις ώρες) εδώ.

Διαβάστε ακόμη: H επανάσταση στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων