Αλλαγές ζητά το ΕΒΕΑ στους όρους για τη ρύθμιση των οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιστολή με προτάσεις απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών ο Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Την‭ ‬τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων που αφορούν τη‬ ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς το Δημόσιο‭ ζήτησε‬ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑΚωνσταντίνος‬ Μίχαλος με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο,‬ καθώς με την υπάρχουσα μορφή τους αποκλείουν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Όπως‭‭ ‬αναφέρει‭ ‬στην‭ ‬επιστολή‭ ‬του‭ ο ‬κ.‭ ‬Μίχαλος‭:

‬«Η‭ ‬Κεντρική‭ ‬Ένωση Επιμελητηρίων‭ ‬έγινε‭ ‬αποδέκτης‭ ‬πολλών‭ ‬προβληματισμών,‭ ‬που‭ ‬ αφορούν‭ ‬στην εφαρμογή των δύο πρόσφατων αποφάσεων για την ρύθμιση των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά‭ ‬Ταμεία‭ ‬(ΦΕΚ‭‭ ‬Β’‭ ‬4640/29-12-2017)‭ ‬και‭ ‬προς‭ το Δημόσιο (ΠΟΛ.1223/2017),‭ ‬τις‭ οποίες‭ και‭ ‭σας‭ καταθέτουμε‭ ώστε‭ να‭ ‬‬επιληφθείτε‭ ‬για‭ τη δικαιότερη και ορθολογικότερη εφαρμογή τους στα εξής σημεία:

1.‭ ‬Στην αίτηση ρύθμισης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οφειλές της περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-2017.

2.‭ ‬Να υπάρξει‭ ‬δυνατότητα αποσύνδεσης ‬του αριθμού των ‬δόσεων‭ ‬με ‬τα ‭‬καθαρά κέρδη προ φόρων των τόκων και αποσβέσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσαρμόζει στα μέτρα του το μέγιστο δυνατό αριθμό δόσεων, προκειμένου να είναι συνεπής στην εξόφληση τους.

3.‭ ‬Να ‬λαμβάνεται‭ ‬υπόψη‭ η αξία‭ ‬των‭ ‬περιουσιακών‭ ‬ακίνητων‭ ‬στοιχείων‭ ‬αφού επαναπροσδιορισθούν οι αντικειμενικές αξίες, διότι οι τρέχουσες ουδεμία σχέση έχουν‭ με‭ την‭ πραγματικότητα,‭ ‬(ιδιαίτερα‭ ‬σε‭ ‬σχέση‭ ‬με ‭‬τα ‬έτη‭ ‬παλαιότητας, την τοποθεσία των ακινήτων, αλλά και την αξιοποίηση και απόδοση κεφαλαίων).

4.‭ ‬Θα‭ ‬‬πρέπει‭ ‬να‭ έχουν‭ δικαίωμα‭ ‬συμμετοχής‭ στη‭ ρύθμιση‭ και ‭‬όσοι‭ έχουν ‬κάνει διακοπή‭ ‬εργασιών‭ ‬χωρίς‭ να ‬απαιτείται‭ ‬επανέναρξη,‭ ‬δεδομένου‭ ‬ότι‭ ‬από‭ ‬την ρύθμιση αυτή αποκλείονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που εργάζονταν με αποδείξεις παροχής και αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

5.‭ ‬Για‭‭ ‬το‭ ποσό‭ των‭‭ ‬συμπεριλαμβανόμενων‭ ‬οφειλών‭ ‬προς‭ το‭ δημόσιο‭ και‭ τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτερο όριο, της τάξης των 300.000 ευρώ ώστε‭ η ‭‬συγκεκριμένη‭ ‬ρύθμιση να‭ δίνει πρόσβαση ‭‬αλλά ‬και ‬να διευκολύνει ένα ευρύτερο τμήμα οφειλετών.

Πιστεύουμε ότι η εκτενέστερη εξέταση των κριτηρίων και των δυνατοτήτων ένταξης ενός‭ ευρύτερου‭ εισοδηματικού‭ ‬και‭ ‬επιχειρηματικού‭ ‬τμήματος‭ στη‭ συγκεκριμένη ρύθμιση αφενός θα δώσει πολύτιμες ανάσες στα δημόσια έσοδα, αλλά και αφετέρου θα‭ ‬μετατραπεί ‬σε ένα ουσιαστικό βοήθημα ‬για ‭την‭ ελάφρυνση‭ των‭ οφειλών του επιχειρηματικού κόσμου.

Κλείνοντας, αφού υπογραμμίσουμε για μια ακόμα αφορά τη σημασία να ληφθεί μέριμνα‭ ‬για‭‬ τη‭ ‬‬δημιουργία‭‭ ‬ενός‭ επαγγελματικού‭ ‬ακατάσχετου‭ λογαριασμού,‭ θα παρακαλούσαμε για κάθε δυνατή και άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταστεί ‭‬η συγκεκριμένη ρύθμιση‭ των 120‭ ‬δόσεων ‬ευεργετική, να‭ ‬είναι αξιοποιήσιμη, ‭και‭ να διασφαλιστεί το επιχειρηματικό μέλλον της χώρας μας».

 

Σχετικά άρθρα