Αλλάζει το πλαίσιο πιστοποιήσεων γνώσης πληροφορικής

Αλλάζει το πλαίσιο πιστοποιήσεων γνώσης πληροφορικής

Οι κανόνες γίνονται αυστηρότεροι κι εναρμονίζονται με τις διεθνείς οδηγίες.

Οριστικό τέλος στις αλλεπάλληλες αποφάσεις παρατάσεων της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής δίνεται με τη νέα ΚΥΑ για την πιστοποίηση και εποπτεία φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 1263) η νέα ΚΥΑ που αφορά στις διαδικασίες πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής. Με τη νέα ΚΥΑ το υπουργείο Παιδείας θεσμοθετεί σημαντικές ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του συστήματος πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και της εναρμόνισής του με τα διεθνή πρότυπα, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξία των πιστοποιητικών πληροφορικής στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Συγκεκριμένα:

– Προβλέπεται αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας των φορέων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ που συμπεριλαμβάνει διαδικασίες επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων. Παράλληλα θεσμοθετείται ειδικό ανταποδοτικό τέλος, το οποίο θα καταβάλλεται από τους φορείς πιστοποίησης, για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για τη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

– Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ορίζεται τριετής. Με αυτήν τη ρύθμιση δίνεται ένα οριστικό τέλος στις αλλεπάλληλες αποφάσεις παρατάσεων της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών, πρακτική που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και οδηγούσε σε απαξίωση των πιστοποιητικών.

– Προβλέπεται η άμεση αναγνώριση από τον ΕΟΠΠΕΠ των φορέων πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτήν τη ρύθμιση οι διαπιστευμένοι φορείς θα μπορούν πλέον να εφαρμόζουν πλήρως όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών, που έχουν εκδώσει οι ίδιοι, μετά το πέρας της τριετίας.

Διαβάστε ακόμη:

Δέκα πράγματα που δεν φανταζόσαστε ότι μπορείτε να κάνετε online

Ο φορητός υπολογιστής… αλλιώς 

Keepod: Ο προσωπικός σας υπολογιστής σε ένα USB stick