Αλουμύλ: Πτώση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Αλουμύλ: Πτώση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Η επιδείνωση, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται στην παρατεταμένη ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία.

Μείωση πωλήσεων και μείωση μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισε ο όμιλος της Αλουμύλ για το εννεάμηνο του 2013. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2013 μείωση των πωλήσεων, φθάνοντας τα 128,7 εκατ. ευρώ, έναντι 141,1 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2012, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 8,8%.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 16,7% περίπου, στα 22,6 εκατ. ευρώ από 27,1 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου του 2012, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 50,4% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (8,1 εκατ. ευρώ περίπου για το 9Μ’12).

Οι ζημίες προ φόρων, ανήλθαν στα 11,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα όπου σημειώθηκαν ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ για το 9Μ’12. Οι ζημίες ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα 0,5579 ευρώ (από ζημίες 0,4040 ευρώ για το 9Μ’12).

Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται τόσο στην παρατεταμένη ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία όσο και στην μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της Εταιρίας και κατά επέκταση του Ομίλου επιβαρύνθηκαν σημαντικά από την κατάρρευση της αγοράς του εσωτερικού στις πωλήσεις Φ/Β Συστημάτων.

Μπορεί η πολλά υποσχόµενη ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών να βγει από το σκοτάδι;

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο 9μηνο του 2013 μειώθηκαν κατά 12,4% περίπου, στα 90,9 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 103,8 εκατ. ευρώ του 9Μ’12. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση διαμορφούμενα στα 0,2 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ περίπου του 9Μ’12. Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,6 εκατ. ευρώ περίπου έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ για το 9Μ’12 και τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στα μείον 12,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 9,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.