Αλουμίνιο: H ισχυρή ζήτηση με ορίζοντα το 2050, ασπίδα στις επιπτώσεις του Covid-19

Αλουμίνιο: H ισχυρή ζήτηση με ορίζοντα το 2050, ασπίδα στις επιπτώσεις του Covid-19
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επενδύσεις για υποδομές και νέα προϊόντα- Η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου με αριθμούς.

Με τις προβλέψεις να μιλούν για διπλασιασμό της ποσότητας αλουμινίου στην κατανάλωση μέχρι το 2050, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης σε κατασκευές (π.χ. «εξοικονομώ κατ’ οίκον»), καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία, οι όποιες επιπτώσεις από την κρίση του Covid-19 στην ελληνική βιομηχανία αλουμινίου, φαντάζουν πρόσκαιρες.

Ο κλάδος, που περιλαμβάνει προϊόντα μιας εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (βωξίτης, αλουμίνα, αλουμινίο- Α’ ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), λαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι βιομηχανίες σε όλο το φάσμα της οικονομίας για να προστατεύσουν το προσωπικό τους ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αλουμίνιο αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν.

Ο κλάδος συνεισφέρει το 5,5% των συνολικών εξαγωγών της χώρας (στοιχεία Ελλ. Στατ. 2019) και κατατάσσεται ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως: ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, ήτοι 831 εκατ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 2018 και 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1,850 δισ. ευρώ αξία εξαγωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 3% σε σχέση με το 2018 κυρίως λόγω των διεθνών εμπορικών πολέμων.

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2019   σημείωσαν αύξηση πάνω από το 2%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% των συνολικών πωλήσεων. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη.

Αυξανόμενη ζήτηση και επενδύσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από 600 εκατ. ευρώ το 2009 σχεδόν τριπλασιάστηκαν, στα 1,7 δισ. ευρώ το 2019 ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται  περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον τομέα της οικοδομής και του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», ενώ στις διεθνείς αγορές  παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση στη βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, της συσκευασίας και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Το αλουμίνιο θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η παγκόσμια ζήτηση θα διπλασιαστεί έως το 2050.

Για την ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης δρομολογούνται νέες επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις αυτές   αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων για  παραγωγή προϊόντων αιχμής για τους κλάδους της α’ ύλης, της έλασης και διέλασης, την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/παράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.

Ο ελληνικός κλάδος Αλουμινίου με αριθμούς

  • 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
  • 30.000 άμεσα ή έμμεσα εργαζόμενοι
  • 3-4 στάδια καθετοποιημένη βιομηχανία στη μεταποίηση από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα
  • 50 χώρες παρουσίας παραγωγικών μονάδων, ιδιόκτητων δικτύων διανομών και εμπορικής παρουσίας.