Αμετάβλητη στο 16,4% η ανεργία τον Ιανουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 32,4% και στο 22,2% στα άτομα ηλικίας 25,34 ετών.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθε σε 16,4% έναντι 18,5% τον Ιανουάριο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 16,4% τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε τον Ιανουάριο σε 3.911.640 άτομα, οι άνεργοι σε  767.320 άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός -δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία-  σε 3.227.562 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 45.907 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (+ 1,2%) και κατά 27 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 110.490 άτομα (-12,6%) σε ετήσια βάση και κατά 448 άτομα (-0,1%) σε μηνιαία βάση.

Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, αυξήθηκαν κατά 18.071 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (+ 0,6%) και μειώθηκαν κατά 2.548 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (-0,1%).

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 32,4% και στο 22,2% στα άτομα ηλικίας 25,34 ετών, ενώ γεωγραφικά τα περισσότερα άτομα χωρίς δουλειά καταγράφονται στην περιοχή Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.