Ισχυρή άμυνα στη διεθνή κρίση στην Ενέργεια με αντιστάθμιση του κινδύνου από τη ΔΕΗ

‘Αμυνα στη διεθνή ενεργειακή κρίση με αντιστάθμιση του κινδύνου από τις αυξήσεις εξασφάλισε η ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τη διατήρηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας στο 9μηνο όσο και του στόχου για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 2020. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες, μόνο από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα η λειτουργική κερδοφορία υπέστη σοβαρό πλήγμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε κατά 119,8% σε Euro452,7 εκατ. έναντι Euro206 εκατ. λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 56,1% και δευτερευόντως λόγω της  αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38,2%. 

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε Euro539,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 από Euro263,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από Euro24,3/τόνο σε Euro44,3/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω  της αύξησης των ποσοτήτων CO2 κατά 12,1% σε 12,2 εκατ. τόνους. 

Παρ’ όλα αυτά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε Euro626,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι Euro696 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%.  

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές επισημάνθηκε η αύξηση των επενδύσεων κατά 55 εκατ. ευρώ (κυρίως στη διανομή και τις ανανεώσιμες), η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, η νέα εικόνα της λιανικής και η επέκταση στην ηλεκτροκίνηση με 400 φορτιστές σε 30 πόλεις. Επίσης, η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η πώληση του 49 % του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε σχέση με την πανδημία, η ΔΕΗ τονίζει πως η συνολική τελική οικονομική επίδραση, στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο μέτωπο του COVID-19 και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας».

Στάσσης: το σχέδιο για τις λιγνιτικές περιοχές

Την ευρεία γκάμα επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές που υλοποιεί η ΔΕΗ, παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για τη βιωσιμότητα που διοργανώνει το Politico.

«Δεν θα φύγουμε από τις λιγνιτικές περιοχές αλλά θα αλλάξουμε το προφίλ των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά αλλά και διαχείριση αποβλήτων, βιομάζα. Για πρώτη φορά έχουμε ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο λαμβάνει μέριμνα και για τους κατοίκους των περιοχών αυτών», υπογράμμισε ο κ. Στάσσης.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δυνατότητα συμμετοχής των κατοίκων στις επενδύσεις της επιχείρησης σε ΑΠΕ, στα προγράμματα συνταξιοδότησης εργαζομένων σε μονάδες που αποσύρονται αλλά και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νεότερων. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το σχέδιο μετάβασης θα επιφέρει σταθερότητα και ευημερία στις λιγνιτικές περιοχές.

Αναφερόμενος στις ενεργειακές εξελίξεις υπογράμμισε, εξάλλου, ότι όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών θα χρειαζόμαστε περισσότερες υβριδικές επενδύσεις, που θα συνδυάζουν παραγωγή με αποθήκευση ενέργειας.