ΑΜΚ 51,66 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης

ΑΜΚ 51,66 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης

Η απόφαση έλαβε την έγκριση από τη γενική συνέλευση μετόχων.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ κατά 51,66 εκατ. ευρώ ενέκρινε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εισφορά σε είδος, κατά ποσό 51.667.548 ευρώ με την έκδοση 17.222.516 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,0 ευρώ εκάστης, με τιμή διάθεσης 5,29829671808695 ευρώ ανά μετοχή, τις οποίες θα αναλάβει αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) έναντι της εισφοράς ακινήτων του, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας, ανερχόμενη συνολικά σε ποσό 39.582.452 ευρώ θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Επίσης η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη από την εταιρεία:

– Σύμβασης με τη μέτοχο πλειοψηφίας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ για την αναχρηματοδότηση διαφόρων δανείων της προς την εταιρεία.

– Σύμβασης με 1) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2) το Ελληνικό Δημόσιο, 3) τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, 4) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ για την τροποποίηση συμβολαίου (με αριθμό 2560/10.7.1972) της Συμβολαιογράφου Αθηνάς Ελένης Πουσκούρη-Κουρεμένου και της από 20.12.1975 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΟΤ, της ΕΤΕ και της ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ, κυρωθείσα με το Ν. 377/1976, όπως επίσης και για την παροχή στην εταιρεία δικαιώματος ιδιαίτερης χρήσης ζωνών παραλίας και αιγιαλού.